ks. Józef Stock 1921 - 1932 Urodzony 23 marca 1871 roku w Chełmnie w rodzinie murarza, Karola i Sabiny Machorskiej (bratanki księdza S. Machorskiego). Kształcił się w gimnazjum chełmińskim w latach 1881 – 1895, gdzie należał do tajnej organizacji Filomackiej (1888 – 1892). Po maturze studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie i otrzymał 1 kwietnia 1899 roku święcenia kapłańskie. Był wikarym w Nowym Mieście, Rumianie, Sapławie, Lubichowie. Został pierwszym lokalnym wikarym w Glaznotach 15 kwietnia 1904 roku. Przy końcu XIX wieku osiedliło się tu wielu katolików, którzy wybudowali kaplicę (1903). Należał do TNT (1900 – 1921), brał też czynny udział w komitecie TCL na powiat Lubawski (1913). Został proboszczem w Białutach 1 lipca 1915 roku. Brał udział w konferencji odbytej w Myślętach 30 lipca 1919 roku w sprawie przejęcia Działdowa przez władze polskie. Jako członek Powiatowej Rady Ludowej witał wkraczające Wojsko Polskie w Iłowie. Przeniósł się do Garczyna 6 października 1921 roku. Pełnił tam obowiązki wizytatora nauki religii w dekanacie. Później został proboszczem w Grucznie 14 czerwca 1932 roku. Aresztowany w pierwszych dniach września 1939 roku, więziony był w Pile, od 23 września 1939 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau, skąd przewieziony został do Buchenwaldu 26 września 1939 roku, gdzie zmarł 1 grudnia.
ks. Józef Alfons Miszewski 1932 - 1933 Urodził się 23 listopada 1903 roku we Władykach (powiat lubawski). Rodzicami jego byli Józef i Maria z domu Dąbrowska. Naukę rozpoczął w szkole w Lubawie. W 1925 roku zdał egzamin maturalny, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1929 roku w Pelplinie z rąk biskupa Okoniewskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął w styczniu 1930 roku jako wikariusz w Starej Kiszewie. W czerwcu 1932 roku zaczął pełnić obowiązki administratora parafii Garczyn. Funkcję administratora parafii pełnił do stycznia 1933 roku, kiedy to został mianowany prefektem i administratorem w Działdowie. Całą II wojnę światową spędził w Warszawie. W czerwcu 1945 roku został proboszczem w Gdyni, gdzie zmarł 20 lutego 1972 roku.
ks. Ernest Jesionowski 1933 - 1945 Urodzony 10 stycznia 1889 roku w Radzynie Chełmińskim jako syn Marcina, nauczyciela i Konstancji Kamper. Uczył się w progimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim i w gimnazjum w Iławie, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1909 roku. W latach 1909 – 1912 studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, następnie na Uniwersytecie w Bonn (1912) i we Wrocławiu (wpis 1 listopada 1912 roku). Kurs praktyczny odbył w Pelplinie i otrzymał święcenia kapłańskie 29 marca 1914 roku. Był wikarym w Wielkich Radowiskach, w Gdańsku (Kaplica Królewska), w Tczewie (1918 – 1922), w Nowem (1922 – 1926). Jako kurator parafii NMP w Gdyni (1926 – 1927) kontynuował budowę kościoła i zorganizował życie religijne. Pełnił równocześnie obowiązki katechety. Był następnie od 19 września 1927 roku proboszczem w Dąbrówce koło Kamienia, w Garczynie zaś od 1 stycznia 1933 roku. Pełnił nie tylko funkcje proboszcza, lecz również wizytatora nauki religii w dekanacie. Okres wojny spędził w Generalnej Guberni. W 1945 roku wrócił do Garczyna i był dziekanem dekanatu kościerskiego w latach 1945 – 1959. Od samego początku zabrał się do naprawy zniszczonego kościoła, a szczególnie wieży. Z braku księży w dekanacie kościerskim zajął się również organizacją dekanatu. Po rezygnacji z obowiązków dziekańskich został radcą duchowym. W Garczynie też obchodził swoje 50-lecie kapłaństwa 29 marca 1964 roku. Z dniem 31 marca 1969 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kościerzynie. Tam zmarł 21 września 1981 roku. Jego zwłoki spoczęły na cmentarzu parafialnym w Garczynie. Na samym początku II wojny światowej zaczęto zamykać kościoły, w październiku 1939 roku, miało to ścisły związek z aresztowaniami księży. W dniach 22 – 25 października wysiedlono ówczesnego proboszcza Garczyna Ernesta Jesionowskiego, wraz z pięcioma innymi kapłanami z dekanatu kościerskiego, do Generalnej Guberni. Kościół w Garczynie został ponownie udostępniony, gdy placówkę tę objął 28 stycznia 1941 roku. zamieszkał w szkole mieszczącej się niedaleko kościoła.  Od 1 lipca 1963 roku obecny proboszcz parafii Garczyn, Ernest Jesionowski otrzymał do pomocy księdza wikariusza. Był nim Hieronim Zbilski (1931 – 1988).
ks. Edmund Makowski 1941 - 1945 który zamieszkał w szkole mieszczącej się niedaleko kościoła. Urodził się 28 lipca 1912 roku w Brodnicy. W dniu 4 kwietnia 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął 1 sierpnia 1939 roku jako wikariusz w Skarszewach. Pozostał tam do 10 sierpnia 1940 roku, kiedy to został aresztowany i osadzony w więzieniu. W lutym 1941 roku podjął obowiązki administratora parafii w Garczynie, Starych Polaszkach i Wysinie, za zgodą biskupa Szpletta. Pełnił tę funkcję do 22 marca 1945 roku, kiedy to do parafii powrócił wysiedlony proboszcz Garczyna Ernest Jesionowski. Po wojnie Edmund Makowski został mianowany proboszczem w Gdyni – Oksywiu, gdzie zmarł 7 stycznia 1996 roku.
ks. Hieronim Zbilski 1941 - 1988 Urodził się 5 listopada 1931 roku w Błądzimiu (powiat Świecie). Jego rodzicami byli Franciszek i Stefania z domu Chylewska. Naukę gimnazjalną rozpoczął w Prywatnej Szkole Ogólnokształcącej w Pelplinie. Po jego ukończeniu, złożył egzamin dojrzałości z dniem 5 czerwca 1951 roku. Od 14 lipca 1951 roku kontynuował naukę w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Józefa Kowalskiego 28 kwietnia 1957 roku. Od 15 maja 1957 roku rozpoczął swoją pracę duszpasterską jako wikariusz w Rożentalu, następnie z dniem 22 grudnia przeniesiony do Chełmży. Już 1 sierpnia 1960 roku został wikariuszem w następnej parafii świętego Andrzeja Boboli w Świeciu. W 1962 roku zdał egzamin proboszczowski i niespełna rok później został mianowany z dniem 1 lipca 1963 roku na wikariusza parafii Garczyn. Obowiązki wikariusza pełnił do 31 marca 1969 roku, kiedy został mianowany dekretem Kurii Biskupiej na administratora parafii, po przejściu na emeryturę obecnego proboszcza Ernesta Jesionowskiego. Jako proboszcz przystąpił z zapałem do wielu remontów, których wymagał stan Kościoła i zabudowań przykościelnych. Wybudował Kościół w Liniewie, będący Kościołem filialnym. W oczach parafian widziany jako zapalony rybak i dobry gospodarz. Miał krewki temperament, ale głębokie serce. Na wieść o strajku w Stoczni Gdańskiej, jako jeden z pierwszych, ruszył z dostawą żywności dla protestujących „Solidarności”. Dlatego na jego pomniku, znajdującym się tuż obok kościoła świętego Andrzeja Apostoła w Garczynie, parafianie umieścili replikę gdańskich krzyży ze słynnymi kotwicami zarzuconymi w niebo. Bardzo dobrze zapisał się on w pamięci parafian, o czym świadczy szczególna troska o jego pomnik nagrobny. Zmarł 19 kwietnia 1988 roku w szpitalu w Kościerzynie w wieku 57 lat. Został pochowany 23 kwietnia na cmentarzu w Garczynie.
ks. Stanisław Klasa 1988 - 1989 Urodzony 13 marca 1947 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego dnia 30 maja 1971 roku w Pelplinie. Swoją pracę duszpasterską, jako wikariusz rozpoczął w Żarnowcu. Następnymi placówkami, w których pracował to: Stężyca, Serock, Pogódki, Kokoszkowy, Parchowo, Sulęczyno. W 1977 roku został zwolniony z obowiązków wikariusza i skierowany do Zamartego. Rok później jako wikariusz rozpoczął pracę w następujących parafiach: Sierakowicach, Kiełpinie, Chrystusa Króla w Gdyni, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Od 1982 roku przebywał na rocznym urlopie zdrowotnym. Po urlopie został mianowany na placówkę w Boluminku. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia ponownie został oddelegowany na kilkumiesięczny urlop. Po urlopie pełnił funkcję wikariusza w parafii Ciche. W 1986 roku został zwolniony z obowiązków w diecezji chełmińskiej. W kwietniu 1988 roku został mianowany na proboszcza w Garczynie. Zarządzał tą parafią do listopada 1988 roku, kiedy został skierowany na urlop. Dnia 1 marca 1989 roku powrócił ponownie na placówkę do Garczyna. W kwietniu 1990 roku został mianowany administratorem parafii w Kiełbasinie. W związku z podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce według bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 roku, ksiądz Stanisław Klasa przeszedł do diecezji toruńskiej, gdzie podjął dalszą pracę duszpasterską.  W listopadzie 1988 roku do pomocy w pracy duszpasterskiej na placówce w Garczynie został przydzielonyStanisław Zaborowski
ks. Stanisław Zaborowski 1989 - 1990 Urodził się 17 marca 1938 roku w Leśniczówce (powiat Opole Lubelskie), jako syn Wiktora i Władysławy z domu Fota. Od 1944 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Leśniczówce, a od kwietnia 1952 roku kontynuował ją w Dąbrówce koło Chojnic, gdzie ją ukończył. W 1952 roku wstąpił też do Niższego Seminarium w Wejherowie. Od 1954 roku kontynuował naukę w Collegium Marianum w Pelplinie. W 1957 roku otrzymał absolutorium jako absolwent Collegium Marianum, a następnie został 6 lipca 1957 roku przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Tam 17 maja 1964 roku z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego przyjął święcenia kapłańskie. Swoją pracę duszpasterską jako wikariusz rozpoczął w Pokrzydowie. Od listopada 1988 roku przejął obowiązki proboszcza w zastępstwie ówczesnego proboszcza Stanisława Klasy. 1 marca 1989 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza i przeniesiony w stan spoczynku. 16 października 1989 roku został z Garczyna przeniesiony do Domu Opieki w Zamartem. Zmarł 13 grudnia 1998 roku w Szpęgawsku. Pochowany został kilka dni później na cmentarzu w Starogardzie Gdańskim
ks. Eugeniusz Grzędzicki 1990 - 1997 Urodzony 22 czerwca 1952 roku w Kartuzach. Rodzicami jego byli Benon i Teresa z domu Damps. Przez cztery lata uczył się w szkole podstawowej w Hopowie, a następnie w Somoninie. Ukończywszy szkołę podstawową rozpoczął naukę w kartuskim Liceum Ogólnokształcącym, gdzie w maju 1971 roku złożył maturę. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Będąc w seminarium w latach 1971 – 1973 służył w wojsku kleryckim w Szczecinie – Podjuchach. Święcenia przyjął z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego 29 kwietnia 1979 roku. W latach 1979 – 1982 pracował jako wikariusz w Pelplinie. Następnie do 1986 roku był wikariuszem w parafii świętego Józefa w Gdyni, skąd został przeniesiony do parafii Świętego Krzyża w Gdyni. Pozostał tam, pełniąc obowiązki wikariusza do 1990 roku. 27 marca 1990 roku został mianowany na proboszcza w Garczynie. Obejmując to probostwo, przystąpił pełen zapału do wielu remontów. Parafianie wspominają go jako kapłana pełnego dobroci, z którego emanowała pobożność, którą przekazywał swoim parafianom. W Garczynie obowiązki duszpasterza pełnił do 27 czerwca 1997 roku, kiedy to został przeniesiony do parafii NMP Matki Miłosierdzia w Klukowej Hucie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.
ks. Ryszard Konefał 1997 - 2006 Aktualny proboszcz.Urodzony 29 lipca 1963 roku w Bydgoszczy jako trzecie dziecko Jana i Stanisławy z domu Wdowiak. W 1970 roku rozpoczął naukę w Kotomierzu (koło Bydgoszczy). Od 1978 roku kontynuował naukę w Liceum Ekonomicznym w Bydgoszczy, gdzie w 1982 roku złożył egzamin dojrzałości. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku. Od dnia 1 lipca 1988 pełnił funkcję wikariusza katedralnego w Pelplinie. Dnia 28 kwietnia 1997 roku biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga mianował go na proboszcza parafii Garczyn oraz vice – dziekana dekanatu skarszewskiego.