Ks. Mirosław Przechowski

 Zagadnienia

Ostatnia aktualizacja: Saturday, 17 October 2009

Strona główna W górę

Filozofia przyrody. Podstawowe zagadnienia (2008/2009)

Lp.

Temat

Zagadnienia

1.

Zagadnienia wstępne

Nazwa

Z dziejów filozoficznej refleksji  nad przyrodą

Współczesne koncepcje filozofii przyrody

Przedmiot i metoda tomistycznej filozofii przyrody

2.

Istota bytów materialnych

Atomizm

Dynamizm

Hylemorfizm

Hylosystemizm

Meromorfizm

Filozofia procesu A. N. Whiteheada

Trzy światy K. R. Poppera

3.

Filozoficzne ujęcie właściwości bytów materialnych

Cechy ilościowe i jakościowe

Ruch (mechanika Arystotelesa, mechanika Newtona)

Przestrzeń (Trzy koncepcje natury przestrzeni)

Czas (Trzy koncepcje natury czasu)

Strzałka czasu (termodynamiczna, kosmologiczna, ewolucyjna)

Czasoprzestrzeń

4.

Filozoficzne zagadnienia geometrii

Rozwój geometrii od Euklidesa do geometrii nieeuklidesowych

Jaką nauką jest geometria? (I. Kant, H. Poincare)

Fizyczny model przestrzeni (A. Einstein)

5.

Elementy kosmologii

Podstawowe idee ogólnej teorii względności

Zagadnienie kosmologiczne

Obserwacyjne podstawy kosmologii

Jak konstruuje się modele kosmologiczne

Modele kosmologiczne Friedmanna-Lemaitre’a

Standardowy model kosmologiczny

Testowanie modeli kosmologicznych

Filozoficzne aspekty zagadnienia początkowej osobliwości

6.

Filozofia przyrody ożywionej, czyli biofilozofia

Przedmiot i zadania nauk biologicznych

Filozofia biologii a filozofia przyrody ożywionej

7.

Pogranicze życia

Cechy materii nieożywionej i ożywionej

Wirusy

Automaty imitujące funkcje życiowe

8.

Istota życia

Biologiczna definicja życia

Tomistyczna koncepcja istoty życia

Nowożytny i współczesny spór o istotę życia (mechanicyzm w biologii a witalizm, redukcjonizm w biologii a organizmalizm)

9.

Geneza życia

Z historii poglądów na genezę życia

Przyrodnicza teoria genezy życia (abiogeneza)

Warunki procesu abiogenezy na pierwotnej ziemi

Modele ewolucji przedkomórkowej (koacerwaty, mikrosfery, hypercykle, chemoton, informacja biologiczna)

Filozoficzne aspekty genezy życia

10.

Ewolucja życia

Definicja ewolucji biologicznej – ewolucja biologiczna faktem naukowym

Klasyczne teorie ewolucji biologicznej:

J. B. Lamarck – lamarkizm,

K. Darwin – darwinizm

Syntetyczna teoria ewolucji

Spór między ewolucjonizmem a kreacjonizmem

 Literatura: 

1)      A. Lemańska. Filozofia przyrody. W: „Episteme” nr 22(2001) Od kosmologii do ekofilozofii. Problemy filozoficzne XXI wieku. Pod red. J. M. Dołęgi. Olecko 2002, (?) 10 – 115.

2)      M. Heller, T. Pabjan. Elementy filozofii przyrody. Biblos Tarnów 2007.

3)      M. Lubański, M. Heller, Sz. Ślaga. Filozoficzne zagadnienia współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody. Warszawa 1992.

Kontakt: przechmi@pelpli.opoka.org.pl

Zapraszam również na Stronę Parafii, której jestem proboszczem: www.pelplin.home.pl/turze