Ks. Mirosław Przechowski

 Filozofia Chrześcijańska

Ostatnia aktualizacja: Saturday, 17 October 2009

Wstecz Strona główna W górę Dalej

Zagadnienia do wykładu z historii filozofii 2007/2008 semestr letni

 

   1.       

Filozofia chrześcijańska

Rozumienie terminu filozofia chrześcijańska

Geneza filozofii chrześcijańskiej

Okresy filozofii chrześcijańskiej

Odmiany filozofii patrystycznej

Rozwój systemów chrześcijańskich

   2.       

Gnostycyzm

Pojęcie, źródła, przedstawiciele

Duch i materia

Dualizm

Idea wyzwolenia

Główne idee i powody odrzucenia przez chrześcijaństwo

   3.       

Apologeci wschodu

Pojęcie i przedstawiciele

Nauka o Bogu

Nauka o duszy

Nowa metafizyka

Znaczenie Apologetów

   4.       

Orygenes

Życie i pisma

System filozofii

Nauka o upadku i zbawieniu duchów

Cechy charakterystyczne systemu Orygenesa

Odrzucenie tez Orygenesa. Oddziaływanie

   5.       

Grzegorz z Nyssy

Życie i pisma

Racjonalizm

Platonizm

Immaterializm

Przeciwnicy

   6.       

Tertulian

Życie, orientacja filozoficzna i pisma

Negatywne stanowisko wobec nauki

Negatywny pogląd na naturę ludzką

Materializm

Tertuliańskie ujęcie chrześcijaństwa

Nawroty tertulianizmu

   7.       

św. Augustyn

Życie, rozwój poglądów i pisma

Teoria poznania

Teocentryczna metafizyka

Poglądy Etyczne

Cechy charakterystyczne augustynizmu

   8.       

Wczesne średniowiecze

Wydarzenia zwiastujące nową epokę filozofii

Ogólne cechy filozofii średniowiecznej

Źródła filozofii średniowiecznej

Rozwój filozofii we wczesnym średniowieczu

Jan Szkot Eriugena

św. Anzelm

św. Bernard z Clairvaux

Hugon od św. Wiktora

Spór o uniwersalia i Abelard

Rozwiązania sporu o uniwersalia

Szkoła w Chartres

   9.       

Okres klasyczny filozofii średniowiecznej

Organizacja pracy naukowej

Odzyskiwanie filozofii starożytnej

Przyswajanie doktryny Arystotelesa

Stanowiska filozoficzne

 10.     

Augustynizm
- Bonawentura

Rozwój augustynizmu

Życie i dzieło Bonawentury

Teoria poznania

Nauka o Bogu

Nauka o świecie

Metafizyka światła

Teoria „racji zarodkowych”

Znaczenie i kontynuatorzy augustynizmu

 11.     

Empiryzm średniowieczny
- Roger Bacon

Życie i dzieła Rogera Bacona

Doświadczenie przyrodnicze

Doświadczenie mistyczne

Znaczenie rogera Bacona

Inni średniowieczni empiryści

 12.     

św. Tomasz z Akwinu

Wpływ Arystotelesa

Poprzednicy – Albert Wielki

Życie i pisma

Wiedza i wiara

Nauka o bycie

Nauka o Bogu

Nauka o świecie

Nauka o duszy

Nauka o poznaniu

Etyka

Cechy charakterystyczne tomizmu

Przeciwnicy, zwolennicy i nawroty tomizmu

 13.     

Duns Szkot

Poprzednicy, życie i pisma

Wiara i rozum

Intuicja i abstrakcja

Wola i myśl

Cechy charakterystyczne skotyzmu

Przeciwnicy i kontynuatorzy

 14.     

Okres krytyki średniowiecznej

Przyczyny powstania nowego okresu

Szkoły filozoficzne

 15.     

Krytycyzm średniowieczny
- Ockham

Źródła krytycyzmu

Dwa prądy krytycyzmu

Życie i pisma Ockhama

Przeciwstawienie się tradycji

Sceptycyzm

Psychologizm

Intuicjonizm

Kosmologia i Fizyka

Ockhamiści

Przeciwnicy

Znaczenie ockhamizmu

 16.     

Mistycyzm XIV w.
- Eckhart

Dwie postacie mistycyzmu

Życie Eckharta i poprzednicy

Poglądy Eckharta

Następcy Eckharta

 17.     

Filozofia scholastyczna w Polsce

Do XIV w.

Od XIV w.

 

Kontakt: przechmi@pelpli.opoka.org.pl

Zapraszam również na Stronę Parafii, której jestem proboszczem: www.pelplin.home.pl/turze