ŚP.KS.KANONIK JÓZEF CISOWSKIKs.Marian Miotk

Kazanie wygłoszone na pogrzebie śp. Ks. Józefa Cisowskiego


czytania: Ap 14, 13; Ew.: Mt 5, 1 12a

Ekscelencjo! Najczcigodniejszy Księże Biskupie, Pasterzu Kościoła Pelplińskiego;

Bracia Prezbiterzy różnych stanów i godności diecezji koszalińskiej, gdańskiej i pelplińskiej; Panie Pośle; Władze Samorządowe; Rodzino zmarłego kapłana; Szanowni Goście; Najdrożsi Parafianie wierzchucińscy i Ty drogi księże Józefie, który zebrałeś nas dzisiaj wokół siebie.

Z tego miejsca przez 23 lata głosiłeś Słowo Boże. Zwrócony jesteś jak zawsze w stronę wiernego ludu, choć kryje Cię wieko trumny. Zgromadziłeś nas dzisiaj na najważniejsze przemówienie o Bogu; o człowieku; o sensie życia i śmierci; o tym, co w życiu najważniejsze. Przemówienie budzące nadzieję, ufność i otuchę.

Jako Zgromadzenie Kościoła czytaliśmy dziś perykopę o Ośmiu Błogosławieństwach na zasadzie programu; w najlepszym tego słowa znaczeniu. Przy zrodzonym do życia wiecznego bo tak nazywamy po chrześcijańsku zmarłego przypomina Kościół słowa samego Zbawiciela mówiącego o celu człowieka i środkach doń prowadzących.

Na kanwie tych słów możemy lepiej zrozumieć słowa Apokalipsy św. Jana : Błogosławieni już teraz, którzy w Panu umierają. Błogosławieni ta znaczy szczęśliwi. Teraz to jest ten czas, który nas zaskakuje, na który trzeba być przygotowanym. Umierają w Panu odchodzą z tego świata w pokoju z Chrystusem.

Niech odpoczną od swoich trudów. Życie przyszłe jest pojęte jako swoistego rodzaju odpoczynek. Jest to jakby naśladowanie Boga, który według księgi Rodzaju po sześciu dniach trudów stworzenia odpoczął dnia siódmego. Życie przyszłe jest więc uczestnictwem niejako w odpoczynku Boga, czyli wejściem w sferę Boga i Jego spraw. Zmarli już należą do Boga, w Nim mają odpoczynek. Dlatego modlimy się za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie Ten odpoczynek to nie bezczynność na sposób ludzki pojęta, lecz przebywanie, należenie do Boga, nowy stan życia życia wiecznego.

Ich czyny idą z nimi. Zmarli zostają osądzeni ze swoich czynów. Jest to pocieszające i zatrważające zarazem. Pocieszające bo żaden czyn dobry, nawet najmniejszy, niedoceniony przez ludzi, ukryty, nie zostanie bez odpłaty: Zatrważające bo nic nie ukryje się przed Sędzią Sprawiedliwym.

Wszystko, co ludzkie pozostaje na świecie, traci się na zawsze. Zabiera się ze sobą, przez próg śmierci, tylko to, co jest miłością. Uczymy się jej przez całe życie, dorastamy do wieczności.

Zmarły ksiądz Józef rozpoczął swoją życiową drogę 20. 10. 1932 roku daleko stąd, we wschodniej Małopolsce, w okolicach Stanisławowa, w Archidiecezji lwowskiej. Tam w domu rodzinnym dopatrywał się źródeł swego kapłańskiego powołania, w pobożności rodziców, którzy wspólnie z dziećmi klękali po ciężkiej pracy w gospodarstwie do modlitwy; w ich kulturze bycia; szacunku dla księży i Kościoła. Tam rodziła się wiara i umiłowanie polskości. Dzieciństwo niosło też inne doświadczenia: okupacja; poczucie lęku; prześladowanie; tragiczne wspomnienia o Sowietach i tułaczkę na Ziemie Odzyskane do Kobylnicy.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum w Słupsku od 1952 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp. Świecenia kapłańskie przyjęte z rąk biskupa Wilhelma Pluty 19. 06. 1962 roku, rozpoczęły nowy etap życia i realizacji siebie w Chrystusowym kapłaństwie. Zapał do służby i hart ducha pozwoliły wiernie podejmować zlecone zadania na wikariacie w Lęborku, Połczynie Zdroju, szczecinie, Kostrzyniu nad Odrą, Nowogardzie, Karlinie i Słupsku.

Księże Józefie. Byłeś dla naszej wspólnoty kapłańskiej starszym bratem. Chętnie przy okazji spotkań w dekanacie słuchaliśmy opowiadań, refleksji, spostrzeżeń. Wypływały one z bogatych doświadczeń. Choć byłeś oszczędny w słowach, aż nadto skromny, nigdy nie płynęły z twych ust skargi, czy narzekania. Zawsze byłeś gotowy do pracy i współpracy chętny do kapłańskiej posługi.

Gdy zastałeś w 1974 roku proboszczem w Ostrowicach koło Drawska Pomorskiego trzeba było samemu obsłużyć aż 7 kościołów. Od 1981 roku związałeś swe życie z Wierzchucinem. Zapalałeś do czynu, uczyłeś dobra, głosiłeś słowa przestrogi wobec współczesnych zagrożeń. Parafianie będą wspominać twoje nauczanie, będą pamiętać!

Księże Józefie. My nie tylko będziemy o tobie pamiętać, Ty nie tylko będziesz dalej żył w swoich dziełach, ale przecież Ty będziesz sam żył wiecznie niezależnie od naszej pamięci czy niepamięci Ty tak przecież uczyłeś, że życie się jedynie zmienia, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki znajdziemy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Mieszkanie pełne prawdy, miłości i dobra mieszkanie pełne Boga!

I o to właśnie prosimy teraz Boga: żeby jak najszybciej otworzył Ci bramy raju, żeby dał Ci klucze do przygotowanego dla Ciebie mieszkania.

Za chwilę z przeogromnym szacunkiem i miłością, jak największy skarb, odprowadzimy Twoje ciało do grobu, gdzie będziesz oczekiwał na zmartwychwstanie.

A Aniołowie niech zawiodą Cię do raju. A gdy tam przybędziesz niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj Cię podejmą i z Chrystusem Zmartwychwstałym miej radość wieczną. Amen

* * * * *


WPROWADZENIE NOWEGO PROBOSZCZAPROGRAM WPROWADZENIA NOWO MIANOWANEGO PROBOSZCZA

Ks.Tadeusza Knut

PRZEZ BISKUPA DIECEZJALNEGO

J E.Ks.Bpa prof.dr hab.Jana Bernarda Szlagę


Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Wierzchucino

13 listopada 2004- godzina 16.00

Procesja wejścia z plebanii do kościoła.

Powitanie Księdza Biskupa diecezjalnego:
1. dzieci
2. młodzieżPo liturgicznym pozdrowieniu wiernych- powitanie Księdza Biskupa przez nowego proboszcza i wprowadzenie w liturgię dnia.Liturgia Słowa: czytania z dnia ( sobota 32 tygodnia zwykłego rok II ) lekcję czyta lektor, psalm oraz alleluja- kantor, ewangelię odczytuje jeden z księży Po homilii wygłoszonej przez Księdza Biskupa następuje obrzęd wprowadzenia wg rytuału.Modlitwa powszechna - przedstawicielka młodzieży.Msza święta ze wspomnienia pierwszych męczenników Polski św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna - nie ma koncelebry

Po błogosławieństwie kończącym liturgię Mszy świętej:

Podziękowanie dla Księdza Biskupa przedstawiciele rodzin parafii.

Życzenia dla nowego proboszcza

Podziękowanie nowego proboszcza

Przejście procesyjne do plebanii

Modlitwa powszechna
Dziękując Jezusowi za dar pierwszych polskich męczenników, którzy przelaniem własnej krwi dali świadectwo Chrystusowi, prośmy o łaski potrzebne nam w codziennym życiu.
Za Kościół święty, aby umacniał ludzi na drodze życia zgodnego z Ewangelią.

Za Ojca Świętego Jana Pawła II, aby głoszeniu Ewangelii całemu światu wspierały Go dary Ducha Świętego .

Za naszego Biskupa Jana, aby Jego apostolska posługa niosła wiernym kościoła diecezjalnego umocnienie w wierze i siłę do codziennego życia.

Za księdza Tadeusza Knuta nowo mianowanego proboszcza tej parafii, aby za wzorem pierwszych męczenników Polski: św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna umacniał serca wiernych w wierze, nadziei i miłości.

Za zmarłego księdza kanonika Józefa Cisowskiego, aby miłosierny Bóg za pracę duszpasterską dla dobra tej wspólnoty parafialnej obdarzył Go chwałą nieba.

Za nas samych, abyśmy za przykładem pierwszych polskich męczenników potrafili swym życiem świadczyć o Chrystusie i upodabniali swoje serce do Serca Jezusowego

Panie Jezu Ty jesteś Słowem Ojca przez, które wszystko się stało. Powiedz tyko słowo, a stanie się to o co z ufnością Cię prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

* * * * *


EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCHW środę 24 listopada 2004 r. w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się spotkanie organizacyjne dzieci i młodzieży, kórzy chcieliby należeć do Eucharystycznego Ruchu Młodych.Swoje pragnienie włączenia się do Ruchu podjęło 25 osób. Spotkania ERM-u odbywać się będą w każdą środę na Mszy szkolnej o godz.16.00 połączonej z katechezą o tematyce eucharystycznej uwazględniając program Ruchu.

Przygotowaniem do liturgii będzie spotkanie scholi przed Mszą św. o godz.15.30 oraz ćwiczenie pieśni, które będą śpiewane w czasie Mszy św.

Eucharystyczny Ruch Młodych powstaje w parafii Wierzchucino w Roku Eucharystii, który ogłosił Ojciec Święty Jan Paweł II, a który w naszej Diecezji Pelplińskiej rozpoczynamy I Niedzielą Adwentu.

Jak to się stało,że zrodziła się taka myśl, aby powstał ERM w parafii.

Otóż po śmierci mojego poprzednika Ks.kanonika Józefa Cisowskiego, gdy dekretem Ks.Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z dniem 7.10.2004 r.zostałem mianowany proboszczem parafii Wierzchucino, porządkując biuro parafialne natknąłem się na małą książeczkę pt."Ruch Eucharystyczny wśród dzieci" wydaną w roku 1986 w ZWPD w Olsztynie.We wstępie czytamy"Zbliża się rok 1987, na który planowany jest w Polsce krajowy Kongres Eucharystyczny. W związku z tym powstała myśl, aby w ramach przygotowań do tego ważnego wydarzenia w Polsce ożywić wśród dzieci Ruch Eucharystyczny na wzór działającej w okresie międzywojennym Krucjaty Eucharystycznej. Warto więc ukazać idee Krucjaty oraz metody pracy z dziećmi w ramach tej organizacji i temu celowi ma służyć niniejsze opracowanie."Nie ma więc przypadków- Pan Bóg działa na różne sposoby-trzeba jedynie uważnie odczytywać znaki jego obecności i zadanie, które nam podsuwa do realizacji.

Szukają w internecie więcej informacji na temat Ruchu natknąłem się na stronę sekretaratu ERM w Milanówku k/Warszawy, gdzie czytamy:

"Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie. Korzeniami ERM sięga Krucjaty Eucharystycznej - organizacji powstałej we Francji w 1916 roku, a na ziemie polskie przeniesionej przez matkę Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK.

Od końca II wojny światowej do lat osiemdziesiątych nie było możliwości pracy z dziećmi w Krucjacie. Tymczasem we Francji od 1960 roku Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera ona nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 roku uniezależnia się od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy.

Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj.

W Polsce w jedności z Ruchem na świecie wspólnoty ERM-u powstały w 1985 roku w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego. Dziś jest nas w Polsce ok. 12 tysięcy członków w 28 diecezjach.

Oto cztery fundamentalne zasady ERM-u:

Żyj Mszą Świętą!
Żyj Słowem Bożym!
Kochaj bliźnich!
Bądź trzynastym apostołem!


Obowiązki członka ERM-u - rycerz Pana Jezusa, ma swoje obowiązki, które są dla niego powodem do dumy. Oto one:

1.Modli się gorliwie rano i wieczorem.

2.Często bierze pełny udział we Mszy Święty i adoruje Pana Jezusa.

3.Słucha uważnie rodziców i wychowawców.

4.Pilnie wypełnia swoje obowiązki.

5.Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.

6.Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.

7.Zawsze mówi prawdę.

8.Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Świętego.

9.Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.

10.Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.

Promień Eucharystii to nasz miesięcznik. Promień zawiera 16 stron, m.in.: strony biblijne, komentarze i słownik liturgiczny, adorację, kącik radości... Gazetka ta jest także pomocą dla animatorów przy prowadzeniu spotkań."www.erm.pl

Kontakt :Sekretariat ERM,ul.Mickiewicza 10,05-822 Milanówek, e-mal:sekretariat@erm.pl

W naszej diecezji pelplińskiej Ruch Eucharystyczny Młodych jest obecny w Tczewie,Leborku,Kaliskach,Warlubiu. Po formacji wstępnej, która rozpoczęł się i trwać będzie 6 miesięcy zostaną przyjęte na członków Ruchu w parafii Wierzchucino,Brzeźno Lęborskie, Gniewino i Białogóra.Składają wtedy przyrzeczenie i otrzymają żółtą chustę oraz odznakę i legitymację Ruchu.Obecnie 50 dzieci w parafii Wierzchucino przygotowuje się do wstąpienia do ERM-u.Cieszę się,że w Roku Eucharystii powstaje w parafii taki Ruch, który ożywi naszą miłość do Chrystusa obecnego pod postacią Chleba.* * * * *


I ZJAZD ABSOLWENTÓW I LO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM- 25 LAT MATURYSpotkanie klasy IV B LO w Starogardzie Gdańskim z okazji 25 rocznicy Matury.
Uroczystość odbyła się w sobotę 5 czerwca 2004 roku na Plebanii w Konarzynach.

Więcej...

* * * * *