Pierwsza Kaszubska PasjaW niedzielę dnia 06.03.2005 roku o godz. 1700 w Kościele parafialnym w Wierzchucinie

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zjednoczone chóry: Harmonia z Wejherowa,

Kameralny Św. Wojciecha z Redy, Lutnia z Luzina, Morzanie z Dębogórza,

Pięciolinia z Lini wykonają Pierwszą Kaszubską Pasję.

Wystąpią soliści:

Jezus - Piotr Kapczyński

Ewangelista - Tomasz Fopke

Arcykapłan i przewodnik chóru - Ryszard Lerek

Piłat - Mirosław Lademann

Judasz - Wojciech Rybakowski

Piotr - Eugeniusz Pryczkowski

Dyryguje: Przemysław Stanisławski

Pierwsza Pasja Kaszubska powstała w roku 2002. Jest to utwór wokalny z elementami gry scenicznej na chór i solistów acapella w całości w języku kaszubskim. Oparta jest na fragmencie Męki Pańskiej z Ewangelii według Św. Marka. Z greki na język kaszubski przełożył O. Adam Ryszard Sikora OFM. Do wspomnianego fragmentu dołączono komentarze chóru i muzykę. Muzykę skomponował Tomasz Fopke.

Po występie można nabyć nagranie koncertu na płycie CD - 10 zł.

Zapraszają Ks.Tadeusz Knut proboszcz parafii i członkowie ZKP w Wierzchucinie.

Jadwiga Kirkowska

prezes ZKP O/ Wierzchucino


* * * * *

ODSZEDŁ DO DOMU OJCA
OJCIEC ŚWIETY JAN PAWEŁ IIGdy dowiedzieliśmy się,że zdrowie Ojca Swiętego pogorszyło się w Pierwszy Piątek miesiąca 1.04.2005 odmówiliśmy różaniec o godz. 17.30 w jego intencji. Natomiast w sobotę 2 kwietnia br.o godz.20.30 również różaniec, a po nim Msza święta o Jego zdrowie.Gdy wróciliśmy do domu, usłyszeliśmy w TV, że o godz.21.37 odszedł do DOMU OJCA Ojciec Święty Papież Jana Paweł II. Pogrzeb odbył się w Watykanie w piątek 8 kwietnia 2005 r. W tym samym dniu o godz.15.00 odprawiłem Mszę świętą pogrzebową w intencji Naszego Umiowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.Kościół w Wierzchucinie był wypełniony po brzegi. U Komunii świętej było około 500 osób.Codziennie od niedzieli do piątku włącznie odmawialiśmy różaniec o godz.20.30 i śpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Bóg zapłać wszystkim za modlitwy i obecność

Ks.Tadeusz Knut

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO PO ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

* * * * *


ZNÓW MAMY PAPIEŻA List Biskupa Pelplińskiego po wyborze Papieża Benedykta XVIDrodzy w kapłaństwie bracia prezbiterzy, umiłowani w Panu diecezjanie!

Byłem z wami, kiedy przeżywaliśmy smutek po śmierci Jana Pawła II. Łączyłem się z wami na wspólnych modlitwach o spokój Jego duszy Teraz chcę razem z wami przywitać Ojca Świętego Benedykta XVI.

Oto nowy Papież dla naszego czasu. Przyjmujemy z wiarą i nadzieją wybór, jakiego dokonali kardynałowie. W wyborze każdego papieża, a w naszych czasach możemy to śledzić ze szczególną dokładnością, dokonuje się przedziwne zbratanie z sobą myśli ludzkiej, ludzkiego rozsądku i światła Ducha Świętego. Kiedy apostołowie dokonywali pierwszego wyboru w dziejach Kościoła (Dz 1, 21-26), to Bóg sam wskazał kogo wybrał. Wtedy los padł na Macieja, teraz los padł na Józefa, na kardynała Józefa Ratzingera, bliskiego współpracownika Ojca Świętego Jana Pawła II. To właśnie On przewodniczył Mszy świętej pogrzebowej za śp. Jana Pawła II. To On wypatrzył dla nas to okno w domu Ojca, z którego dalej błogosławi Jan Paweł II Miastu i Światu. To On także przewodniczył jako dziekan Kolegium Kardynalskiego Mszy świętej na rozpoczęcie Konklawe.

Od wielu lat był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, a w zakresie doktryny wiary był współpracownikiem o wyjątkowym autorytecie. Jan Paweł II mianował Go prefektem Kongregacji Doktryny Wiary w roku 1981, a w 2002 mianował dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Wydaje się, że były to bardzo subtelne wskazania zmarłego papieża Jana Pawła II, w jakim kierunku miały pójść oczekiwania na wybór Jego następcy. I stało się. Przyjęliśmy z wdzięcznością słowa, które oznajmiły nam wielką radość, że oto znów mamy Papieża. Przyjęliśmy z radością Jego pierwsze apostolskie błogosławieństwo. Rozumiemy radość Jego samego, a także rozumiemy ciężar Jego odpowiedzialności. Mówi o sobie, że został wywołany niejako spośród skromnych pracowników na niwie Pańskiej. Rzeczywiście, wyróżnia się swoją wielką skromnością i wielką kulturą bycia, nade wszystko jednak mądrością, którą się nie obnosi.

Należy do najwybitniejszych teologów naszych czasów. Jego osobiste przemyślenia, które znalazły miejsce w bardzo obszernej bibliografii, a także dokumenty, które przygotował jako Prefekt Kongregacji, czy też które pomagał przygotować Janowi Pawłowi II, to osobny rozdział Jego życia. Wspomnijmy Deklarację Dominus Jesus z roku 2000, która wywołała ogromne poruszenie, a nawet oburzenie niektórych Kościołów niekatolickich. Ale jako człowiek Kościoła i mąż wielkiej wiary nie mógł napisać inaczej jak tylko to, że Jezus Chrystus jest prawdziwie obecny w Kościele Katolickim, który związany jest przez Piotra Apostoła z Rzymem, a którego dziedzictwo przejmują wszyscy kolejni papieże.

Ojciec święty Benedykt XVI urodził się Marktel nad Innem w Diecezji Passawa (Passau), w Bawarii, 16 kwietnia 1927 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1951, a w roku 1977 został biskupem Monachium i Freising. Papież Paweł VI mianował Go kardynałem w roku 1977. Wcześniej był profesorem teologii dogmatycznej i fundamentalnej, a wykładał najpierw w Wyższej Szkole Teologicznej we Freisingu, a potem na uniwersytetach w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, najpierw jako doradca, a potem jako ekspert. Wiele Jego publikacji znanych jest także w języku polskim.

Tak w osobie dotychczasowego kardynała Józefa Ratzingera Kościół ma nowego Papieża Ojca Świętego Benedykta XVI. Przyjmujemy ten wybór jako znak Bożej Opatrzności, która kieruje losami świata i Kościoła. To właśnie wśród grona kardynalskiego Duch Święty wskazał na Niego, który, choć podeszły w latach, jest człowiekiem bardzo żywotnym, o jasnym umyśle i głębokiej perspektywie historyczno-teologicznej. Wydaje się więc, że możemy, po ludzku patrząc, liczyć na wiele sukcesów Kościoła pod Jego rządami. Zresztą są one w różny sposób obecne. Kiedy wybrano Jana XXIII, przedtem patriarchę Wenecji, mniej więcej w tym samym wieku co i obecny Papież, nie przypuszczano, że to właśnie on dokona tak wielkiego postępu w dziejach Kościoła przełomu XX wieku. To właśnie z jego inicjatywy zwołany został II Sobór Watykański, którego mądrością i wskazaniami wciąż jeszcze żyjemy.

Módlmy się zatem za naszego Papieża Benedykta XVI. Niech Pan wspiera Jego siły, niech Mu błogosławi, niech Go strzeże i niech zachowa po najdłuższe lata dla dobra swojego Kościoła. Łącząc się z wami w modlitwach w Jego intencji, serdecznie wam błogosławię.

Pelplin, 20 kwietnia 2005.

L.dz. 325/05/K.Ord.

Jan Bernard Szlaga

Biskup Pelpliński

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ NR 20/2005,str.49-50* * * * *


Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych Burczybas 2005.Przegląd odbył się 29.05.2005 r. w Wierzchucinie. Zorganizował go Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Wierzchucinie pod patronatem Jana Kozłowskiego Marszałka Województwa Pomorskiego. Obejmował Szkoły Podstawowe z powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego.

Celem przeglądu było:

1/ Propagowanie kultury regionalnej.

2/ Kształtowanie dumy bogactwa kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży.

3/Pokazanie osiągnięć zespołów.

4/ Integracja zespołów i wymiana doświadczeń.

Przegląd rozpoczął się Mszą świętą w intencji uczestników zespołów i członków Oddziału ZKP w Wierzchucinie. Koncelebrze w kościele parafialnym przewodniczył dziekan dekanatu gniewińskiego Ks.Marian Miotk, współkoncelebrowali: Ks.Tomasz Juchniewicz, proboszcz z Białogóry i Ks.Tadeusz Knut, proboszcz z Wierzchucina.Ks.dziekan wygłosił kazanie w języku kaszubskim. Natomiast dzieci i młodzież przygotowały czytania, śpiew psalmu i modlitwę powszechną w tymże języku. Zespół Nasze Stronë z Wierzchucina w czasie Eucharystii śpiewał w języku kaszubskim pieśni religijne. Po Mszy świętej wszyscy w towarzystwie orkiestry OSP z Wierzchucina udali się na Plac Kaszubski.O godz.13.30 rozpoczął się przegląd, który prowadzili Jadwiga Piernicka i Roman Klinkosz. Wystąpiły następujące zespoły:

1/Nasze Stronë ZKP O/Wierzchucino

2/Wie´tewczi Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim, pow.Wejherowo

3/ Niezabôdczi Szkoła Podstawowa z Bukowiny, pow. Lębork

4/Kaszëbsczi Kwiötczi Szkoła Podstawowa z Dębogórza, pow.Puck

5/Zespół instrumentalny ze Szkoły Podstawowej z Wierzchucina

6/Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Krokowej, pow.Puck

7/Skrzaty Gminne Centrum Kultury w Cewicach, pow.Lębork

8/ Kaszëbsko Rodzëna Szkoła Podstawowa z Linii, pow. Wejherowo

9/Luzińskie Dzwoneczki Szkoła Podstawowa z Luzina, pow.Wejherowo

10/Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska, który istnieje przy Lęborskim Stowarzyszeniu Św.Jakuba Apostoła.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody.

Puchar Marszałka Jana Kozłowskiego otrzymał ZespółLiżinskie Dzwoneczki z Luzina pod kierownictwem Alicji Kinkosz.

270 dzieci zaśpiewało w kościele i na Placu Kaszubskim w Wierzchucinie. Wielkie nadzieje budzi wśród gości i Kaszubów entuzjazm z jakim prezentowały dzieci w pięknych strojach pieśni, tańce kaszubskie. Na przegląd przybyli Ks.dziekan M Miotk,ks.T Juchniewicz,Ks.T Knut, Kazimierz Plocke, poseł RP, H Doering, wójt Gminy Krokowa,H Styn,sołtys Wierzchucina, p.Aleksandrowski, kierownik wydziału Kultury w Starostwie w Wejherowie.

Wszystkim organizatorom przeglądu szczególnie pani prezes Jadwidze Kirkowskiej z ZKP O/Wierzchucino składamy serdeczne Bóg zapłać za krzewienie kultury kaszubskiej w naszym regionie.

Magdalena Czapiewska

Artykuł ukazał się w:Pielgrzym nr 16(31VII i 7 VIII 2005),Pelplin 2005,Dodatek Pielgrzym III


* * * * *


PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCHOddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Wierzchucinie organizuje 3 lipca 2005 roku VII Przegląd Zespołów Regionalnych- Wierzchucino 2005.

Program:

godz.13.30 - zbiórka na Placu Kaszubskim-Wierzchucino,ul.Leśna 15,przemarsz do kościoła

godz.14.00 - Msza święta koncelebrowa w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wierzchucinie pod przewodnictwem Ks.dziekana Mariana Miotka z Gniewina, ks.wicedziekana Tomasza Juchniewicza z Białogóry i ks.proboszcza Tadeusza Knuta z Wierzchucina w intencji rychłej beatyfikacji Ks.Biskupa Konstantyna Dominika oraz zespołów regionalnych.

godz.15.00 - otwarcie przeglądu i występy zespołów.

godz.20.00 - zakończenie przeglądu i wręczenie nagród.

Wystąpią następujące zespoły:

"Stolem" - kaszubski zespół instrumentalno - wokalny z Chwaszczyna

Bursztynki z Mieroszyna

"Kaszuby" z Chojnic

"Kleka" z Pucka

"Redzanie" z Redy"Jôrczi" z Krokowej"Mareszczi" z Cewic

"Czarne Kapelusze" z Leśniewa

"Modraki" z Parchowa

"Kaszubianki" z Władysławowa

/


"Nasze Stronë" z Wierzchucina

"Krajniacy" z Wielkiego Buczka

"Nadolanie" z Nadola

Imprezie towarzyszą twórcy ludowi, będzie pokaz szlifowania bursztynu, będzie mozna nabyć kasety z nagraniami pieśni kaszubskich, będzie smaczna kuchnia.

Zapraszamy ZKP O/Wierzchucino

* * * * *