ODSZEDŁ DOBRY PASTERZ
J.E.KS.Biskup Prof.dr hab.JAN BERNARD SZLAGA
PIERWSZY BISKUP PELPLIŃSKIPogrzeb pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi - 28-04-2012

W bazylice katedralnej w Pelplinie odbyły się 28 kwietnia uroczystości pogrzebowe pierwszego biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Mszy św. przewodniczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
Katedrę, krużganki dawnego opactwa cysterskiego i plac katedralny wypełniły tysiące kapłanów i wiernych. Liturgię rozpoczęła poranna modlitwa psalmami jutrznia.
Abp Henryk Muszyński powiedział w homilii, że owocem pracowitego żywota zmarłego jest pokaźny, bogaty i różnorodny dorobek naukowy, obejmujący wiele setek publikacji. Opisując cechy zmarłego podkreślił jego umiłowanie liturgii wskazał, że był człowiekiem pełnym pogody, wnoszącym nadzieję i radość, albo przynajmniej uśmiech w najbardziej nieoczekiwanych i przykrych sytuacjach, nie wyłączając śmierci.

Administrator diecezji pelplińskiej bp Wiesław Śmigiel powiedział o bp. Szladze, iż był gorliwym zarządcą, mistrzem słowa, prawdziwym intelektualistą, miłośnikiem liturgii i muzyki kościelnej, ale nade wszystko był dobrym pasterzem, ojcem o wielkim sercu, które przepełnione było miłością do Kościoła.

Wśród 31 arcybiskupów i biskupów z Polski a także z zagranicy był abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Przybył również kard Józef Glemp, który w 1988 r. konsekrował ks. Jana Szlagę na biskupa pomocniczego ówczesnej diecezji chełmińskiej. Obecni byli także m.in. metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita poznański Stanisław Gądecki oraz metropolita częstochowski abp Wacław Depo.
Homilia, Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Polski - seniora

Na początku homilii abp Muszyński nawiązał do uroczystości, która w Pelplinie odbyła się przed tygodniem. Konsekrowano wtedy nowego biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Już wtedy bp Szlaga nie mógł w niej uczestniczyć z powodu zasłabnięcia. Jednak po konsekracji przyjął u siebie wszystkich biskupów. Wyszliśmy z wizyty zadowoleni, że tak szybko udało się powrócić choremu do domu - powiedział kaznodzieja. Jednak choroba była poważna, i to było nasze ostatnie spotkanie - dodał prymas senior. Abp Muszyński przypomniał, że zmarły biskup miał 72 lata, 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej, nie doczekał jednak kanonicznego wieku 75 lat określających wiek czynnej służby biskupiej, powiedział emerytowany metropolita gnieźnieński. Hierarcha wymienił liczne osobistości i delegacje obecne na pogrzebie, w tym nuncjusza apostolskiego, w którego osobie zmarłego żegna Kościół powszechny. Kaznodzieja wspomniał, że ze zmarłym osobiście łączyły go serdeczne braterskie więzy. Wspomniał pierwsze spotkania z klerykiem Szlagą, gdy on sam był wikariuszem w Gdyni a także wspólną praca naukowa i dydaktyczna i pochodzenie z tej samej diecezji. Arcybiskup zaznaczył, że dziś żegnamy ostatniego biskupa pomocniczego chełmińskiego i pierwszego biskupa diecezjalnego pelplińskiego.

Następnie prymas senior przytoczył najważniejsze daty z biografii bp. Szlagi: seminarium, pierwsze lata pracy kapłańskiej, studia biblijne a szczególnie pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Owocem pracowitego żywota jest pokaźny, bogaty i różnorodny dorobek naukowy, obejmujący wiele setek publikacji: książek, listów pasterskich, prac zbiorowych, opracowań encyklopedycznych, ale też recenzji, wywiadów, felietonów i innych.

Rozpoczęta w 1992 roku posługa pierwszego biskupa pelplińskiego - powiedział hierarcha - realizowana była przez biskupa Szlagę z zawołaniem Parare vias Domini, przygotowywać drogi dla Pana.

Z licznych inicjatyw podjętych przez zmarłego wymienił Instytut Formacji Kapłańskiej, Dom Kapłana Seniora w Chojnicach, Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, przeprowadzenie I Synodu Diecezjalnego, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego II grupy męczenników II wojny światowej. Bp Szlaga utworzył Radio Głos, wydawnictwo Bernardinum.

Abp Muszyński podkreślił, że bp Szlaga obficie korzystał ze Słowa Bożego i przypomniał słowa zmarłego biskupa o ludzkiej śmierci: radośniejsze jest to, że zaczyna się droga ku Bogu, który jest Bogiem żywym, tam następuje zatem niejako zrównanie się z aniołami.

Cytując nauczanie zmarłego, hierarcha nawiązał do słów o katedrze pelplińskiej, jako także miejscowej nekropolii: tutaj na nowo uczymy się modlitwy za zmarłych i tego, że droga każdego człowieka prowadzi przez śmierć do zmartwychwstania w Chrystusie a jest to przeżycie piękne, budujące, bo przecież jednoczące z Bogiem.

Opisując cechy zmarłego biskupa pelplińskiego prymas senior powiedział, że był człowiekiem pełnym pogody, wnoszącym nadzieję i radość, albo przynajmniej uśmiech w najbardziej nieoczekiwanych i przykrych sytuacjach, nie wyłączając śmierci. Kaznodzieja powiedział o zmarłym, że całe życie oddał i poświęcił, aby ukazywać drogę do spotkania z Chrystusem. Za Chrystusem powtarzał: Idę przygotować wam drogę, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

W końcowej części homilii abp Muszyński mówił: gdy Pan przyszedł po niego w sposób nieoczekiwany, był zapewne zaskoczony, ale to nie oznacza, że nie był przygotowany na to ostatnie ziemskie spotkanie. Często wsłuchiwał się przecież w słowa Pana: Nie znacie dnia ani godziny. Kaznodzieja wyraził ufność, że przykład życia bp. Szlagi wyda hojne owoce świętości i dobra osób, które spotkały go w swoim życiu.

Końcowe przemówienie wygłosił administrator diecezji pelplińskiej bp Wiesław Śmigiel. Przeczytał niektóre, z licznych telegramów kondolencyjnych, w tym od papieża Benedykta XVI, abp. Józefa Kowalczyka prymasa Polski i abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Jako administrator diecezji, bp Śmigiel powiedział o żegnanym dzisiaj biskupie Szladze, że był prawdziwym świadkiem żarliwej służby na rzecz Kościoła a diecezja żegna go dzisiaj ufna w Boże Miłosierdzie i pełna wdzięczności za dar jego posługi. Posługa biskupa pelplińskiego, jak powiedział bp Śmigiel stanowiła harmonijną syntezę nauczania i życia oraz promieniowała świadectwem miłości do diecezji. Z testamentu zmarłego biskupa diecezjalnego przytoczył bp Śmigiel jego wdzięczność za dar kapłaństwa, które miłuję. Zmarły w ostatniej woli wyraził wdzięczność kapłanom za współpracę w posłudze dla Ludu Bożego w spełnianiu posłania prawdy samego Chrystusa. Bp Śmigiel wyliczył, że biskup Szlaga wyświęcił 311 kapłanów a rocznie pokonywał 60 tys. km po diecezji, w posłudze duszpasterskiej. Gościł też w 1999 roku Ojca Świętego Jana Pawła II.

Biskup Wiesław Śmigiel: Administrator diecezji nazwał zmarłego gorliwym zarządcą, mistrzem słowa, prawdziwym intelektualistą, miłośnikiem liturgii i muzyki kościelnej, ale nade wszystko był dobrym pasterzem, ojcem o wielkim sercu, które przepełnione było miłością do Kościoła.
Rotmistrz Waldemar Strzałkowski odczytał specjalny list od prezydenta RP, w którym Bronisław Komorowski napisał: żegnamy dzisiaj wspaniałego duszpasterza, organizatora i działacza społecznego, znakomitego uczonego, patriotę zatroskanego o sprawy wspólnoty narodowej i lokalnej, a przede wszystkim świadka żywej wiary i poświęcenia w służbie Bogu i bliźnim. Prezydent dodał, że okres posługi duszpasterskiej Biskupa Jana Szlagi w diecezji Pelplińskiej uznać można za historyczny i przypomniał, że zmarły biskup był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ciało biskupa Jana Bernarda Szlagi spoczęło w katedrze pelplińskiej.

Źródło :


* * * * *


Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę.

Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski
Warszawa, 27 października 2012 roku.

Życiorys:
Ogłoszony 27 października br. biskupem pelplińskim bp Ryszard Kasyna ma 55 lat, jest doktorem prawa cywilnego i kanonicznego oraz jednym z kilku polskich adwokatów Roty Rzymskiej. To ostatni biskup, wchodzący w skład Konferencji Episkopatu Polski, którego mianował Jan Paweł II.Ks. dr Ryszard Kasyna został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej 24 stycznia 2005 r. Sakrę biskupią przyjął w bazylice Mariackiej w Gdańsku 2 kwietnia 2005 r., na kilkanaście godzin przed śmiercią Jana Pawła II. W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Kasyna jest członkiem Komisji Prawnej oraz Komisji ds. Duchowieństwa, a także delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 r. w Nowym Stawie, w parafii św. Mateusza należącej do ówczesnej diecezji gdańskiej, jako jeden z czworga rodzeństwa. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku studiował w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. 24 stycznia 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Lecha Kaczmarka w katedrze oliwskiej. Od 3 lutego 1982 r. był wikariuszem i katechetą ówczesnej parafii Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej w bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie podejmował posługę także podczas studiów. 1 września 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam też odbył Studium Roty Rzymskiej.

24 czerwca 1991 r. obronił w Rzymie rozprawę doktorską na temat odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym (Le Indulgenze nella nuova Legislazione Canonica). Od 1 lutego 1993 r. pełnił funkcję wiceoficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a od 28 czerwca 1996 r. był jego oficjałem. 24 kwietnia 1998 r. otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, a 9 lipca 2001 r. kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prał. Ryszarda Kasynę biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej w dniu 23. rocznicy jego święceń kapłańskich, 24 stycznia 2005 r. Stolicą tytularną bp. Kasyny jest Dices (obecnie Tunezja), a mottem jego biskupiej posługi słowa "In veritate et caritate" ("W prawdzie i w miłości"). W listopadzie 2005 r. nowy biskup otrzymał nominację na prepozyta Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, przejmując urząd po emerytowanym bp. Zygmuncie Pawłowiczu. 15 grudnia 2009 r. decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. 27 października 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nominację bp. Kasyny na biskupa diecezjalnego w Pelplinie.

Diecezja pelplińska jest kontunuatorką utworzonej w 1243 roku diecezji chełmińskiej. Jan Paweł II 25 marca 1992 r. dokonał reformy administracyjnej Kościoła w Polsce. Zmieniono wtedy nazwę diecezji na pelplińską, a znaczna część jej dawnego terytorium została przekazana do archidiecezji gdańskiej i wtedy włąśnie utowrzono nową diecezję toruńską.

Pierwszym biskupem diecezji był zmarły 25 kwietnia br. bp Jan Bernard Szlaga. Jego 20 lat posługi przyniosło prawie 30 nowych parafii oraz liczne inicjatywy duszpasterskie, administracyjne, edukacyjne oraz w zakresie renowacji zabytków. Powołał do istnienia m.in. wydawnictwo diecezjalne "Bernardinum" i diecezjalne "Radio Głos". W 1999 r. gościł Jana Pawła II. Od śmierci bp. Szlagi, diecezją pelplińską zarządza wybrany jej administratorem biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel. Będzie on pełnił tę funkcję do czasu ingresu nowego biskupa.

Zaproszenie Biskupa Pelplińskiego na Ingres 8 grudnia 2012 roku
Opis herbu bp. Ryszarda Kasyny
Kontakt
Źródło:http://www.pelplin.diecezja.org/biskup-ryszard-kasyna

* * * * *