Wydarzenia z życia Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Sw.Rozalii z Palermo w Wierzchucinie.

W latach: 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016Poświęcenie Kamienia pamięci Marianna Selina
Dnia 9 października 2016 roku na Placu Kaszubskim w Wierzchucinie doszło poświęcenia kolejnego już Kamienia Pamięci tym razem chcieliśmy uczcić pamięć znakomitego twórcy kaszubskiego Mariana Selina. Urodził się 1937 roku w Jastarni. Ukończył Szkołę Muzyczną i Studium Choreograficzno- Baletowe w Gdańsku. Zaczął pisać po kaszubsku w latach pięćdziesiątych, czemu dał wyraz w 1957 roku, kiedy wystawił widowisko słowno- muzyczne Broduzy. Uroczystość zaczęła się na Placu kaszubskim o godz 15:00 pomnik odsłoniły Lucyna Izwaryn, Jadwiga Kohnke i Katarzyna Czapiewska siostra i córki artysty. Poświęcenia kamienia dokonał ks. proboszcz Wiesław Orłowski. Następna część uroczystości odbyła się w miejscowym Gimnazjum gdzie doszło do prezentacji utworów pisarza. Tomasz Fopke dyr. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki w Wejherowie z Ryszardem Borysionkiem muzyk oraz uczniami Szkoły Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Wierzchucinie pod kierunkiem nauczycielki p. Elżbiety Behmke- Styn zaprezentowali twórczość Mariana Seliny. Życie dorobek pisarza przybliżył członek ZKP w Jastarni Antoni Konkel. Na zakończenie zebrani udali się na poczęstunek by dalej wspominać uczczonego dziś kolejnego z kaszubskich artystów.
L.K.* * *

Misje Święte oraz Odpust Św. Rozalii

W dniach 03 -11 września odbyły się misje w parafii w NSPJ w Wierzchucinie. Misje prowadzili Ojcowie Redemptoryści ze szczecina O. Stanisław i O. Ludwik podczas misji wierni uczestniczyli w naukach i korzystali z sakramentu pojednania. W czasie misji dnia 5.09 w poniedziałek wierni licznie zgromadzeni uczestniczyli w odpuście parafialnym ku czci św. Rozalii . Mszy św koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. dziekan Marian Miotk. Msza Św odprawiona o godz 18:00 zakończyła się procesją wokół kościoła, zaś o godz. 21:00 parafianie licznie zgromadzili się przy kaplice św. Rozalii w apelu uczestniczyli redemptoryści i ks. proboszcz.

ks. Wiesław Orłowski* * *

Dożynki gminne w Prusewie

W niedzielę dnia 04.09 dożynki gminne rozpoczęły się uroczystym przejazdem konnym i przemarszem z wieńcami poszczególnych wsi Gminy Krokowa od kapliczki w Prusewie na boisko sportowe w tejże miejscowości. Następnie rozpoczęła się Msza Św. Dożynkowa o godz. 13:00 mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks.wice-dziekan kan. Tomasz Juchniewicz. Uroczyste kazanie wygłosił ks. proboszcz z Parafii Wierzchucino Wiesław Orłowski. W koncelebrze uczestniczyli o. redemptoryści oraz dyrektor Ośrodku Rekolekcyjno-Wczasowym Zmartwychwstańców w Dębkach Ryszard Burda. Na mszę św. przybyli mieszkańcy Gminy Krokowa władze gminy z wójtem Henrykiem Deringiem, posłem na sejm Kazimierz Plocke. Oprawę muzyczna przygotowała Orkiestra Dęta młodzieży z parafii. Po mszy św. odbył się m. in. konkurs na najpiękniejszy wieniec, loteria fantowa, prezentacja pojazdów rolniczych, sprzedaż produktów regionalnych miodu wędlin. I liczne koncerty.
ks. Wiesław Orłowski* * *

Rozpoczęcie roku szkolnegoDnia 1.09 2016 odbyło się Rozpoczęcie Roku Szkolnego poprzedzone było Mszą Św. w Wierzchucinie dla dzieci Szkoły Podstawowej im. K.Makuszyńskiego i młodzieży Gimnazjum im ks. A radomskiego.
Po Mszy Św. na placu przy Gimnazjum odbył się Apel rozpoczynający rok szkolny. Pan dyrektor przywitał wszystkich nauczycieli nowego ks.proboszcza Parafii w Wierzchucinie Wiesława Orłowskiego oraz ks.proboszcza z Parafii Białogóra Tomasza Juchniewicza. Po Apelu na głos pierwszego dzwonka dzieci i nauczyciele udali się do szkoły.

ks. Wiesław Orłowski* * *


Pożegnanie Ks. Tadeusza Knut14 sierpnia 2016r odbyło się uroczyste pożegnanie Ks. Proboszcza Tadeusza Knut. Przez 12 lat posługi w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uczynił wiele dobrego. Umacniał w wierzę przez posługę słowa, potrzebującym zawsze pomagał, chorych odwiedzał oraz zadbał o wygląd Świątyni. Zastanówmy się nie ma w naszym kościele i jego obejściu żadnej rzeczy, która nie została dzięki niemu poprawiona, naprawiona lub zbudowana od nowa.
Nie sposób wymienić wszystkich dobrych czynów wynikających z inicjatywy proboszcza, który zainspirował parafian, gości odwiedzających naszą parafię, wszystkich darczyńców do działania. W Ewangelii wg Św. Mateusza możemy przeczytać po czym poznać dobrego apostoła. Pismo mówi: Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców()(Mt 7,16-19).
Dobrych czynów Ks.Tadeusza było bardzo wiele, a owoce możemy podziwiać od wielu lat jego działalności. Przyczynił się do powstania i utrzymania wielu wspólnot i Róż Żywego Różańca. Zapoczątkował i objął pieczę nad Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Powstała także Schola, Eucharystyczny Ruch Młodych i od niedawna Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam. Modlitewną pieczą nad Ks. Proboszczem Tadeuszem objęły miejscowe Margaretki. Nieliczne Msze Św., modlitwy, posługa księdza, pielgrzymki i wyjazdy trwale jednoczyły parafian umacniając w wierze oraz otwierając serca szerzej na Niebo.
Nasz Proboszcz przez 12 lat zajął się, także wyglądem zewnętrznym kościoła. Już w pierwszym roku jego działalności z prezbiterium zniknęły dywany, a pojawił się granit oraz kamienny ołtarz konsekrowany przez Jego Ekscelencje Bp prof. dr hab.Jana Bernarda Szlagę. Dekretem ks. Bpa L. Dz. 811/05/K.Ord. Nie zapominajmy jak wcześniej wyglądała nasza świątynia. Zmianie uległa niemal każda jej część. W środku jak i na zewnątrz. Została w całości odmalowana i odrestaurowana razem z materiałami drewnianymi, ołtarzami bocznymi, oraz stacjami drogi krzyżowej. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz drogę procesyjną dookoła kościoła. Dawną salkę katechetyczną w piwnicy kościoła zamieniono na kaplicę przedpogrzebową. Zmodernizowano i wymieniono całe nagłośnienie. Organy z 1930r. także odremontowano. Zajęto się cmentarzem, gdzie postawiono nowy krzyż, powiększono teren oraz postawiono ogrodzenie.
Drogi Księże Proboszczu Tadeuszu Knut dziękujemy za prowadzenie nas podobnie jak Jezus Chrystus prowadził swoje owce na niwa zielone, nad wody spokojne. Tu gdzie dusze pokrzepiałeś i prowadziłeś wedle sprawiedliwości Pana Naszego. Za to, że w wszelkich trudach trzymałeś nas zawsze blisko Boga.
Dziękujemy!


L.K.* * *

L.K.* * *

Pielgrzymka do Torunia6 czarwca 2016r. odbył się wyjazd pielgrzymkowy z młodzieżą, Paniami katechetkami, Kołem Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam do Torunia. Około godz 10:00 dojechaliśmy na miejsce. Zwiedzanie zaczęliśmy od siedziby Radia Maryja, gdzie spotkała nas niespodzianka. Ksiądz proboszcz Tadeusz wraz z częścią młodzieży trafił na antenę. Pozdrawiając wszystkich, grając i śpiewając godnie nas reprezentowali.
Po tych emocjonujących wydarzeniach udaliśmy się do Kościoła Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II na Mszę Św. Świątynia powstała w bardzo krótkim czasie. Prace budowlane rozpoczęto 20 czerwca 2012, kiedy to poświęcono plac pod budowę świątyni. A 18 maja 2016 ks. kard. Zenon Grocholewski konsekrował kościół wraz z współpracownikami św. Jana Pawła II - ks. kard. Stanisławem Dziwiszem, ks. abp Mieczysławem Mokrzyckim oraz ks. abp Celestino Migliore. Swą świetnością budowla budziła we wszystkich niemały zachwyt. Po Mszy Św. ojciec Redemptorysta Andrzej Laskosz oprowadził nas po tym wspaniałym miejscu. Po pożegnaniu z ojcem udaliśmy się do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz wyruszyliśmy do Starego Miasta. Spróbowaliśmy toruńskich pierników, zakupiliśmy pamiątki i udaliśmy się w drogę powrotną.
Śpiewając i modląc się w autobusie, wszyscy dotarliśmy bezpiecznie do domu.


L.K.* * *


Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa


Została ustanowiona przez papieża Klemensa XIII 6 lutego 1765

Jezus Chrystus wybrał sobie na ziemi Św. Małgorzatę Alacoque. Na pośredniczkę między Jego Słowem, a nami. Ukazywał się jej 80-krotnie z Sercem na piersiach przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Objawiając się Małgorzacie zapewniał jak wielkie i nieskończone jest Jego miłosierdzie dla nas ludzi. Oto treść dwóch z objawień:

Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby
27 grudnia 1673

Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie Mojej szczególniej poświęcone.
Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako osobne święto na uczczenie Mojego Serca i wynagrodzenia mi przez Komunię Świętą i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję, gdy wystawiony Jestem na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że Serce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do rozszerzenia Jego święta.
13 - 20 czerwca 1675
L.K.* * *

Jubileusze posługi kapłańskiejMiesiąc maj w naszej parafii kojarzy się nie tylko z Pierwszą Komunia Św.
Na ten rok przypadało 30-lecie posługi kapłańskiej naszego proboszcza Tadeusza Knut. Wraz z swoim rocznikiem świętował ten dzień 16.05.2016r. w Pucku parafia Św. Ap. Piotra i Pawła.

Dziękuje za możliwość udostępnienia zdjęć, Panu Piotrowi Kropidłowskiemu.

To nie koniec pięknych jubileuszy, 25- lecie posługi obchodził ks. Tomasz Juchniewicz z parafii w Białogórze.
Stokrotne Bóg zapłać za wszystko co zrobiliście drodzy księża, robicie i robić jeszcze będziecie, dla nas wszystkich.

L.K.* * *

Dzieci I Komunijne u Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Na zakończenie Białego Tygodnia dzieci I Komunijne z Parafii Wierzchucino i Białogóra nawiedziły Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie.
W Roku Miłosierdzia zawierzyły siebie, swoje rodziny opiece Matki Bożej na drogę przyjaźni z Chrystusem obecnym w Eucharystii, którego po raz pierwszy przyjęły 15 maja br.
Tę drogę bycia zawsze z Chrystusem powierzyły również wstawiennictwu Sługi Bożego Biskupa Dominika, który wzrastał i uświęcał się w głębokiej łączności z Madonną Swarzewską, gdzie przyjął sakrament chrztu świętego. Bp Konstantyn Dominik urodził się 7.11.1870 r, w pobliskim Gnieżdżewie. W 1050 rocznicę chrztu Polski i którąś z kolei naszego chrztu dziękowaliśmy Bogu za dar chrztu i Eucharystii.
Na pamiątkę spotkania z Matką Bożą Królową Polskiego Morza dzieci otrzymały obrazek z Jej wizerunkiem oraz modlitwą:

Maryjo, Matko Zbawiciela! Jak latarnia morska pośród ciemności i burzy wskazujesz nam zawsze właściwy kierunek drogi do Jezusa, Powierzamy Ci wszystkich ludzi morza. Marynarzom daj szczęśliwe rejsy, a rybakom obfite połowy. Strzeż ich nie tylko na morzu, ale i w bogatych portach. Obroń nas wszystkich przed sztormową falą niszczącej demoralizacji. Gwiazdo Morza, oddajemy się Tobie! Prowadź nas, abyśmy nie zatonęli w złudnej toni materializmu, ale szukali zawsze najcenniejszego skarbu, którym jest Twój Syn, nasz Bóg i Pan, Jezus Chrystus.

Ks.Tadeusz Knut* * *

Uroczystość Bożego Ciała 2016


Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił,
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu,
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych,
Jezu, niewinny Baranku Boży,
Jezu, Chlebie Anielski,
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,
Jezu, przymierze miłości i pokoju,
Jezu, źródło łask wszelkich,
Jezu, pociecho zasmuconych,
Jezu, ucieczko grzesznych,
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych,
Jezu, lekarzu chorych,
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,
Jezu, szczęśliwości wybranych,
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.


Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie
Od wszelkich pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu,
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu,
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej.

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał,
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił,
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył.

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi
zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył,
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył,
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył,
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił,
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył,
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył,
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył,
Abyś nas wysłuchać raczył,
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.
L.K.* * *

Pierwsza Komunia Święta15 maja 2016 roku na Mszy Św. o godz. 10:00 dzieci z naszej Parafii przyjęły pierwszy raz Pana Jezusa do swych serc.
Okres poprzedzający ten wielki dzień był dla wszystkich wielkim przygotowaniem.
Dzieci musiały nie tylko przystąpić do Spowiedzi Świętej, by zyskać czystość bez grzechu. Wykazać się uczestnictwem w Mszach Świętych, pokazując wytrwałość. I nauczyć się małego katechizmu, by wiedzieć jak powinien postępować dobry chrześcijanin.
Po niedzielnym dniu nastał Biały tydzień, okres wyciszenia i zjednoczenia z Chrystusem. W ten czas dzieci zapraszały do wspólnego uczestnictwa: rodziców, chrzestnych, dziadków, rodzeństwo, oraz najbliższych. Zachęcając wszystkich do wspólnego radowania się w Chrystusie.
W sobote dzieci wyjechały do Swarzewa by podziękować Matce Boskiej.* * *

Nabożeństwo Majowe pod Dębem Józef


* * *

Dni krzyżowe


* * *

Ks. Kanonik Bernard MielcarzewiczSkładamy wyrazy współczucia Całej Rodzinie parafialnej na ręce ks.proboszcza ks.Jacka ze Szczecinka z zapewnieniem o modlitwie w Parafii Wierzchucino, którą na kilka dni nawiedził ks.Bernard przed swoim odejściem do Pana. Poniżej kilka zdjęć z Wierzchucina oraz zdęcie kapliczki sw.Rozalii, przy której modlił się ks.kanonik - Wielki Jej Czciciel- Niech św.Rozalia wstawia się za nim oraz za nami i całą rodziną pogrążona w żałobie.
W niedzielę 8 maja br. w Wierzchucinie Msza św. w intencji śp.ks.Bearnarda o godz.10.00.
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.
W łączności w modlitwie Ks.Tadeusz Knut


Wyjazd autobusu na pogrzeb ks.kanonika w poniedziałek o 5.30 .Pogrzeb w Szczecinku o 10.00 w kościele Narodzenia NMP.


Ks. Bernard Mielcarzewicz, mgr prawa kanonicznego, kanonik kapituły katedralnej koszalińskiej urodził się 20 sierpnia 1934 roku w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 14 lipca 1957 roku w Gdańsku Oliwie z rąk Biskupa dra Edmunda Nowickiego.

Po święceniach otrzymuje nominację na wikariusza do Międzyrzecza.

Od 1958 do 1961-notariusz Sądu Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 1961 - 1962 był wikariuszem parafii pw. św. Rodziny w Szczecinie,

Od 25 marca 1962 do 10 października 1972 roku jest proboszczem w Wierzchucinie.

Lata1972 - 1980 pełni funkcję kanclerza Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej i równocześnie od 1976 do 1980 proboszcza w Parafii św. Jana Chrzciciela w miejscowości Łękno k.Koszalina.

Od 1980-1985 r. jest proboszczem Parafii Narodzenia NMP w Szczecinku. Od 1982-1987 wykładowcą prawa wyznaniowego, teologii pastoralnej oraz lektoratu języka niemieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Od 25 sierpnia 1985 roku do 31 lipca 2009 r. pełnił funkcję proboszcza Parafii św. Józefa w Turowie Pomorskim koło Szczecinka . Od 1 sierpnia 2009 przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Parafii pw.Narodzenia NMP w Szczecinku.

Pełnił funkcje dziekana dekanatu lęborskiego, wicedziekana dekanatu szczecineckiego, członka Komisji Sztuki Sakralnej i Komisji Liturgicznej, był wykładowcą prawa wyznaniowego i teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, kanonikiem gremialnym Koszalińskiej Kapituły Katedralnej oraz dyrektorem diecezjalnym Apostolskiej Unii Kapłanów Diecezjalnych.

Zmarł 6 maja 2016 r. w Szpitalu w Szczecinku.

Dobry Jezu a Nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Św.Rozalio módl się za nami.


* * *

Peregrynacja Figury Św. Michała Archanioła z cudownej Groty Objawień na Górze Gargano


W Gniewinie we wspomnienie św. Wojciecha odbyła się Peregrynacja Figury Św. Michała Archanioła z cudownej Groty Objawień na Górze Gargano.
Mszę św. koncelebrowaną odprawili księża z Dekanatu Gniewińskiego. Przy tak wielkim wydarzeniu nie mogło zabraknąć na miejscu także i naszej parafii z ks. proboszczem Tadeuszem Knut na czele oraz parafianami.
* * *

4 dniowy program pielgrzymki na trasie Wierzchucino-Gietrzwałd-Sokółka-Święta Woda-Białystok-Wilno-Smolany-Święta Lipka-Stoczek Klasztorny w dniach od 29.04 do 02.05.2016 r.DZIEŃ I wyjazd z Wierzchucina godz. 5:00, przejazd do Gietrzwałdu, krótkie nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej następnie przejazd do Sokółki miejsca cudu Eucharystycznego, Msza Św., następnie przejazd do sanktuarium Świętej Wody gdzie miejscowy proboszcz zapozna z historią tego sanktuarium, następnie przejazd do hotelu w Białymstoku, zakwaterowanie, obiado-kolacj, nocleg..

DZIEŃ II śniadanie, przejazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego poświęcone księdzu Sopoćce, Msza Św., zapoznanie się z historią Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, następnie przejazd z przewodniczką do pałacu branickich, zwiedzanie pałacu, katedre, cerkiew Anioła Cudotwórcy, czas wolny w centrum Białegostoku do obiado-kolacji, potem przejazd do hotelu, obiado-kolacja, nocleg.

DZIEŃ III śniadanie, wyjazd z Białegostoku do Wilna, spotkanie z przewodniczką, zwiedzanie całodzienne zabytków Wilna, planowana Msza Św. w Ostrej Bramie na zakończenie zwiedzania obiado-kolacja, przejazd do polski do Smolan, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ IV Msza Św., śniadanie, wyjazd do Świętej lipki, zwiedzanie Sanktuarium z przewodniczką, zakończenie obiadem, następnie przejazd do Stoczka Klasztornego miejsca internowania księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, zapoznanie się z historią poprzez miejscowego kapłana następnie powrót do Wierzchucina.

KOSZT JEDNEGO UCZESTNIKA 510 ZŁ.

W koszta wliczono:
autobus,
2 noclegi w Białymstoku + 2 obiado-kolacje + 2 śniadania,
przewodniczka w Białymstoku + wstęp do pałacu branickich,
przewodniczka w Wilnie, obiado-kolacja w Wilnie,
nocleg w Smolanach + śniadanie,
przewodniczka w Świętej Lipce + obiad,
ofiara dla przewodników w Sanktuariach w Stoczku Kl., +ofiara na Mszę Św. w Ostrej Bramie w Wilnie.

Zapisy i wpłata u p. Krystyny Baranowskiej w Ośrodku Zdrowia w Wierzchucinie.* * *

Wielka Sobota


Święcenie pokarmów

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych:
chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni,
mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku,
jajek - które symbolizują nowe życie,
oraz soli kuchennej - która ma chronić przed zepsuciem.

Warto zaznaczyć, że Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. Rozpoczyna się Liturgia Światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, czyli światłość świata, co ma uzmysławiać, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci, do życia. Na Paschale kapłan czyni znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Następnie Paschał wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny i pięknym jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Dokonuje się poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Uroczystości Wigilii Paschalnej kończą się komunią świętą i uroczystym błogosławieństwem.

Tego roku w naszej parafii Wigilię Paschalną sprawował Ks. bp Wiesław Szlachetka. Serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. Życzymy wielu łask Bożych.
* * *

Wielki Piątek


Dzień męki i śmierci Chrystusa to dzień najgłębszej żałoby, jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św. Zamiast niej jest liturgia Słowa Bożego w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana , której centrum stanowi adoracja krzyża. Kapłan trzykrotnie śpiewa Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, po czym wszyscy całujemy Krzyż Św. Po tej wymownej liturgii odbywa się Komunia Święta, w czasie której przyjmujemy Ciało Zbawiciela. Po Komunii Świętej, Jezus pod Postacią Eucharystyczną zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie rozpoczyna się adoracja.

Zgodnie z kanonami  w dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły  post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
* * *

Wielki Czwartek


Dzisiejszego dnia kończymy Okres Wielkiego Postu, a zaczynamy Triduum Paschalne. Dziś w katedrach sprawowana jest Msza Krzyżma Świętego, w czasie której księża biskupi święcą oleje używane w posłudze sakramentów chorych, bierzmowania oraz chrztu św. Na Mszy Krzyżma Świętego gromadzą się kapłani z całej diecezji.

Za to wieczorem odprawiana jest Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Ustanowienia przez Chrystusa Eucharystii. Zgodnie z tradycją, na wzór pojmania Pana Jezusa po Eucharystii Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. ciemnicy, gdzie trwa do późna adoracja.
* * *

Rekolekcje wielkopostneRekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione Kościół naucza i przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie. (o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp z Montrealu w Kanadzie)

Do naszej parafii w ten szczególny czas przyjechał Ks. Artur Winiarek z Wielkiego Klińcza k. Kościerzyny. Był z nami głosząc kazania, odkrywał sedno grzechu. Przekonywał do odpustów, czyszczących duszę temu, kogo nim wesprzemy. W sposób symboliczny zobrazował grzesznika, przedstawiając dzieciom pobrudzone lustro. Pomagał nam stanąć w prawdzie przed Panem, w Spowiedzi Świętej. I przekonywał do wielkiej mocy Św. Józefa. Opiekuna Św. Rodziny. Jest traktowany jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. W potrzebie jemu także możemy powierzać swe troski.
* * *

MOST MODLITEWNY SEMINARIUM DUCHOWNE W PELPLINIE
PARAFIA WIERZCHUCINO


4 marca 2016 r.Ks.prof.dr hab.Wojciech Pikor, rektor WSD w Pelplinie w piątek 4 marca 2016 r. przewodniczył w Parafii NSPJ w Wierzchucinie Mszy św. koncelebrowanej w intencji profesorów i moderatorów, alumnów Seminarium Pelplińskiego oraz parafii Wierzchucino.
Mszę świętą współkoncelebrowali: ks. kan. Tomasz Juchniewicz, proboszcz z Białogóry
i ks. Tadeusz Knut, proboszcz parafii Wierzchucino.
Ks. Rektor wygłosił Słowo Boże. W homilii nawiązał do historii pewnego pielgrzyma zdążającego do Sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela, który wędrując przez Pireneje natrafił na pewnego człowieka, który pracował w kamieniołomach. Zapytał go.
Co ty tutaj robisz? Ze złością odpowiedział, że haruje tu od rana do wieczora, by utrzymać swoją rodzinę. Pielgrzym idąc dalej, natknął się na innego mężczyznę, który z młotem w ręku kruszył skały. A ty co tutaj robisz?. Odpowiedział: męczę się od rana do wieczora i żadnego pożytku z mojej pracy. Pielgrzym szedł dalej i był już na samym szczycie góry i natknął się na pracującego człowieka z młotem w ręku. Co ty tutaj robisz? Ręką wskazał na dolinę mówiąc: widzisz tę katedrę?. Mężczyzna - robotnik mówi do niego. Co ja tutaj robię? Buduję katedrę.
Kaznodzieja zaznaczył, że tę historię warto przywołać cokolwiek robimy w swoim życiu w życiu także kleryka. Nasza codzienność, potrzeba w niej tej perspektywy - spojrzenia dalej. Co ja tutaj robię?. Ktoś może powiedzieć: haruję by utrzymać swoją rodzinę, ktoś inny może powiedzieć wykonuje tę pracę z konieczności. Rektor dodał: umiejmy spojrzeć na tę wykonywaną pracę z innej perspektywy z perspektywy Bożej. Pracuję, bo troszczę się o swoją rodzinę, którą mi dał Bóg, powołując mnie do wspólnoty życia i miłości. Gram na gitarze tak jak Weronika, bo chcę służyć przez śpiew i muzykę wspólnocie parafialnej - tak jak młodzież KSM-u. Ks.Rektor służąc posługą konfesjonału przed Mszą św. zaznaczył, że spowiedź jest
doświadczeniem Miłości mojej do Pana Boga. Grzechy, które wyznaję są zawsze moim zawinieniem wobec Boga i kogoś, którego zraniłem. Jezus mówi do nas nie nazywam was sługami lecz przyjaciółmi (J 15,5).Uświadamia nam Pan Jezus, że nie ma większej miłości jak oddanie życia za przyjaciół. (J 15,13).Tej Miłości doświadczamy podczas każdej Mszy świętej, również na nabożeństwach Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej.
Podsumowując Rektor powiedział, że dzisiaj w ten wieczór, gdy jesteśmy obecni wokół ołtarza Chrystusowego, modlimy się w intencji naszego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które jest miejscem, w którym klerycy mają odkrywać Miłość Boga. Tą Miłością żyć i poprzez Tę Miłość dojrzewać do tego by, stawać się podobnym do Chrystusa - być gotowym do ofiarowania, poświęcenia swego życia Bogu i poprzez posługę kapłańską konkretnym osobom. Myśląc o alumnach Naszego Seminarium w Pelplinie proszę wszystkich o modlitewne wsparcie alumnów o dar miłości dla nich, by w tej Miłości dojrzewali, rozeznawali swoje powołanie, stawali się Chrystusowymi, ofiarując siebie Jezusowi w drugim człowieku. Nie pytając, czy to się opłaca, co ja będę z tego miał, bo nagrodą jest właśnie Miłość, której doświadczamy w rodzinie, w szkole, miejscu pracy, nauki Niech ten modlitewny most połączy nas w Bożej Miłości - Chrystusowej Miłości. Po Komunii św. w imieniu ks.proboszcza i parafian ks. Tomasz podziękował Ks. Rektorowi za obecność w tym szczególnym dniu modlitw w intencji Seminarium i Parafii Wierzchucino.
Wspomniał, że most zawsze łączy dwa brzegi ziemię i niebo, a tym łącznikiem jest Miłość. Życzył nam wszystkim radosnej, pełnej miłości więzi z Chrystusem zapewniając o pamięci modlitewnej w intencji profesorów, moderatorów naszego seminarium, kleryków, prosząc Pana o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne w Diecezji Pelplińskiej.

Ks.Tadeusz Knut* * *

Rekolekcje wielkopostne

od 6 do 9 marca 2016 roku w Wierzchucinie

Prowadzenie Ks.Artur Winiarek z Wielkiego Klińcza k.Kościerzyny
ZGROMADZENIE ŚWIĘTEJ RODZINY

Niedziela 6.03.2016
7.00 Msza święta z nauką dla wszystkich.
10.00 Msza święta z nauką ogólną.
11.30 Msza święta z nauką dla wszystkich.

Poniedziałek 7.03.2016
10.00 Msza święta z nauką dla wszystkich - Wierzchucino
12.00 Msza święta z nauką rekolek. dla dzieci szkoły podstaw. i młodzieży gimnazjalnej.
18.00 Msza święta z nauką dla wszystkich

Wtorek 8.03.2016
9.00 SPOWIEDŹ Wierzchucino
10.00 Msza święta z nauką dla wszystkich
11.00 SPOWIEDŹ dla dzieci i młodzieży
12.00 Msza święta z nauką rekolek.dla dzieci szkoły podstaw. i młodzieży gimnazjalnej.
17.00 SPOWIEDŹ z udziałem księży dekanatu
18.00 Msza święta z nauką dla wszystkich

Środa 9.03.2016 Zakończenie rekolekcji
10.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich - Wierzchucino
12.00 Msza święta z nauką rekolek. dla dzieci szkoły podstaw. i młodzieży gimnazjalnej.
18.00 Msza święta z nauką dla wszystkich.

W środę kolekta na wszystkich Mszach św. dla ojca rekolekcjonisty jako nasz dar serca.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY* * *

Zimowe Rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji PelplińskiejW dniach 12-16.02.2016 r. w naszej parafii odbywały się rekolekcje zimowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Uczestniczyło w nich około 70 osób. Oczywiście nie mogło zabraknąć członków naszego oddziału. Rekolekcje KSM to dla wielu z Nas czas, aby się "zatrzymać". Poświecić kilka dni na to, aby zbliżyć się do Boga, umocnić w wierze.
Pierwszego dnia rekolekcji podczas pracy w zastępach rozmawialiśmy o uczynkach miłosierdzia wobec duszy. Drugiego dnia rozmawialiśmy o uczynkach miłosierdzia wobec ciała. Trzeciego zaś jak ważna jest wspólnota. "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20). Był to dla nas czas smutków i radości. Czas nawiązywania nowych przyjaźni i co najważniejsze czas bliskości z Bogiem.
Dzięki uprzejmości księdza Tomasza Juchniewicza mogliśmy uczestniczyć na Eucharystii w nowym domu rekolekcyjnym. Odwiedziliśmy także polskie morze. Dziękujemy bardzo organizatorom, dyrektorom szkół podstawowej i gimnazjum oraz naszemu księdzu proboszczowi Tadeuszowi Knut za to, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać właśnie w naszej parafii.

Prezes KSM
Małgorzata Jaffke* * *

Gratulujemy Wszystkim Szafarzom i ich rodzinom - życzymy im obfitych łask Bożych.

24 stycznia 2016 r. została odprawiona Msza św. o godz.10.00 w Parafii NSPJ w Wierzchucinie w intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i ich rodzin. Obecnie w naszej parafii jest 3 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii: Dariusz Laddach, Zygmunt Ladach, Damian Górkowski. Pan szafarz Stefan Grzybowski w tym roku obchodzi 15 rocznicę swojej posługi. Ks.Biskup Diecezjalny dr Ryszard Kasyna przysłał swoje Arcypasterskie błogosławieństwo dla Pana Stefana.Ks.Tadeusz Knut* * *

Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam w Parafii Wierzchucino

W Parafii NSPJ w Wierzchucinie powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Prezesem koła została Krystyna Grzybowska z Wierzchucina,
zastępcą Irena Albecka,
sekretarzem szafarz Damian Górkowski,
zastępcą Genowefa Minga z Białogóry,
skarbnikiem Regina Maszotta.

Obecnie Koło liczy 18 osób. Spotkania KPRM odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca. Rozpoczęcie modlitwą różańcową w intencji wszystkich środków masowego przekazu także w intencji Diecezjalnego Radia Głos. Przed Mszą świętą o 18.00 katecheza biblijna z modlitwą i pieśnią ku czci św. Rozalii patronki Parafii Wierzchucino. W każdy zaś czwartek o 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o nowe powołania kapłańskie i w intencji wszystkich mediów katolickich w naszej Ojczyźnie.

W roku Miłosierdzia w poniedziałek 19 września 2016 r. będzie transmisja telewizyjna z Wierzchucina i spotkanie Rodziny Radia Maryja i Telewizji Trwam, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Temat rozmów niedokończonych- kult św.Rozalii z Palermo Patronki Parafii Wierzchucino. Spotkanie to wpisuje się w obchody 90. rocznicy powstania Parafii Wierzchucino i 85. konsekracji kościoła(6.09.1931).

Ks.Tadeusz Knut* * *

Zimowe rekolekcje KSM
Pobierz Regulamin rekolekcji

lub odwiedź KSM Pelplin

* * *

IV Rodzinne Kolędowanie w Wierzchucinie

Dnia 27 grudnia odbył się w naszym kościele IV z kolei Koncert Rodzinnego Kolędowania. Zorganizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Wierzchucinie. Wysłuchaliśmy wielu kolęd po polsku i kaszubsku. Po wręczeniu nagród wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim rodziną za tak czynny udział.
* * *

Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie uraczyła nas 26 grudnia pięknym koncertem kolęd.


* * *

Roraty 2015Jak co roku w miesiącu adwentowym spotykaliśmy się codziennie na pierwszej mszy o wschodzie słońca. Nie mogło zabraknąć dzieci, które rozpędzały mrok światłem lampionów oraz dobrymi uczynkami przeniesionymi z własnych serc na te symboliczne papierowe. Maryja codziennie wędrowała do naszych rodzin, pilnując byśmy dobrze przygotowali się na wielki dzień Jej Syna Jezusa Chrystusa.
* * *

Jasełka


20 grudnia w naszym kościele odobyły się Jasełka przygotowane przez dzieci pod kierunkiem katechetek Renaty Goyke oraz Beaty Jank.
* * *

KOLEJNY TRANPORT DARÓW Z EIFELICHT

eifellicht e.V. - Hilfe die ankommt!
Schriftführer EIFELICHT Manfred Böttcher

Od 2 10.10.2015 r. gościliśmy w naszej Gminie Krokowa Darczyńców z Eifellicht z Niemiec. Przywieźli dla naszych szpitali w Pucku i Wejherowie oraz Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu łóżka oraz inne dary. Krankenhaus der Stadt Putzik / Kreiskrankenhaus Wejherowo / Zisterzienser-Kloster Zarnowicz / Sozialstation Krokowa

Parafia Białogóra otrzymała ławki do kaplicy w Domu Rekolekcyjno Wypoczynkowym Diecezji Pelplińskiej w Białogórze. Kaplicę tę pobłogosławił ks.Biskup Ryszard Kasyna dnia 22.10.2015 r. dziękując Przyjaciołom z Eifellicht za ten Dar Serca.
http://www.bialogora.diecezja-pelplin.pl/aktualnosci.htmlWcześniej Beisitzer Anton Klasen, z Gerolstein przywiózł organy (fisharmonię) DAR ks.proboszcza oraz wspólnoty z Krema z Gerolstein dla Parafii Wniebowzięcia NMP w Białogórze. Renowacją fisharmonii zajął się Maciej Sztuba, pochodzący z Koszalina.
http://sztuba.com/prace/fisharmonieOrgany już grają i służą wspólnocie parafialnej. Ks. Tomasz Juchniewicz proboszcz z Białogóry składa serdeczne Bóg zapłać za dar ławek i organów. Jako podziękowanie za wszystkie dary z Eifellicht została odprawiona w kościele w Wierzchucinie dnia 4.10.2015 r. o godz.10.00 Msza święta przez ks. proboszcza Tadeusza Knut w intencji ofiarodawców przyjaciół z Eifellicht. Kazanie wygłosił w języku niemieckim ks. proboszcz z Żarnowca Ks.Krzysztof Stachowski. Kaznodzieja porównał dobro czynione przez Eifellicht do postawy biblijnego Samarytanina. Przyjaciele z Eifellicht otrzymali od młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wierzchucinie płytę CD nagraną przez nich, której tytuł brzmi: Bóg nas uzdrawia swoja Miłością . Za ten kolejny transport Darów - Dar Miłości Dar Serca składamy serdeczne Bóg zapłać przyjaciołom z Eifellicht.


Bóg zapłać p.Mirce i Sławkowi Kowalskim z Wierzchucina za pomoc w zorganizowaniu transportu do Polski, Gminie Krokowa na czele z panem Wójtem Henrykiem Doering,Piotrowi Ciskowskiemu,radnym gminy: Ireneuszowi Łepek i Zygmuntowi Piontek, sołtysowi Wierzchucina - Beacie Koss, Marii, Brunonowi, Monice, Bartkowi Krampikowskim, Renacie, Pawłowi Goyke, Bożenie, Adamowi Mierzejewskim, strażakom z Wierzchucina za rozładunek konteneru oraz wszystkim zaangażowanym w akcję rozdysponowania darów. Pamiętamy o Was w modlitwach.
Wir danken Ihnen Unseren Freunden
aus Eifellicht für die Geschenke die vom Herzen kommen.

Herzlichen Dank an Frau Mirosława, Herrn Sławomir Kowalski, Gemeindevorsteher Henryk Doering, Piotr Ciskowski, Ireneusz Łepek, Zygmunt Piontek, Beata Koss, Maria, Brunon, Bartek, Monika Krampikowski, Renata, Paweł Goyke, Bożena, Adam Mierzejewski und Feuerwehrleuten aus Wierzchucino für die Veranstaltung und Transport nach Polen.
Wir beten für Sie zu Gott.
Tekst Ks. Tadeusz Knut

Tłumaczenie tekstu polskiego na język niemiecki Anna Goyke
Übersetzung von deutschsprache Anna Goyke


Posłuchajmy utworów granych na fisharmonii w Białogórze:
Otwórz plik Grosser Gott wir Loben Dich na fisharmonii w Białogórze.mp3
Otwórz plik Tokata d-moll J.S.Bach na fisharmonii w Białogórze.mp3


* * *

Pierwsze rekolekcje w Domu Rekolekcyjno Wypoczynkowym
Diecezji Pelplińskiej w BiałogórzeW Domu Rekolekcyjno Wypoczynkowym Diecezji Pelplińskiej w Białogórze w dniach od 20 22 listopada 2015 r. odbyły się rekolekcje dla nauczycieli- katechetów, które poprowadził Ks. Marcin Kunda, wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej.
W rekolekcjach uczestniczyło 25 osób z Parafii Dabrówka k. Sępólna Krajeńskiego, Pawłowa, Chojnic(MBKP), Kartuz (św. Wojciech), Parchowa k. Bytowa, Osiecznej oraz z dekanatu gniewińskiego z Wierzchucina, Gniewina, Łęczyc, Kostkowa, Choczewa. Nauki rekolekcyjnej pod hasłem Biblia podpowiada odbywały się w domu rekolekcyjnym, w nowo poświęconej kaplicy przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę dnia 22.10.2015 r. we wspomnienie św. Jana Pawła II.
W drugim dniu rekolekcji w sobotę o godz. 15.00 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Bp Wiesław Szlachetka oraz wygłosił konferencję biblijną na temat symboliki miecza i pokoju, który przyniósł Chrystus. Koncelebrowali z ks. biskupem ks. prof. Wojciech Pikor rektor WSD w Pelplinie, ks. dziekan Marian Miotk, który złożył ks. biskupowi Wiesławowi życzenia z okazji przypadających w tym dniu Jego urodzin oraz wspomniał o historycznej chwili w związku z pierwszymi rekolekcjami dla nauczycieli, katechetów w Białogórze. Wyraził wdzięczność ks. Tomaszowi Juchniewiczowi-proboszczowi w Białogórze i Dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego za jego troskę o ten dom i inaugurację działalności formacyjnej tegoż ośrodka rekolekcyjnego. Współkoncelebrowali również Ks.Tomasz Juchniewicz, ks.Tadeusz Knut proboszcz Parafii Wierzchucino, ks. Marcin Kunda prowadzący rekolekcje, ks. Marcin Wojtasiak z Gniewu, ks. Dawid Rożek z Choczewa - prelegent konferencji metodycznej w ramach rekolekcji.
Po Mszy św. odbyła się w kościele parafialnym w Białogórze promocja książki ks. Bpa Wiesława Szlachetki, pt. Posłannictwo Jezusa Chrystusa w Ewangeliach synoptycznych. Studium literacko-egzegetyczne Mt 10,34-36 i Łk 12,51-53. Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2015, (ss. 380). Redaktor naukowy serii Biblica et Judaica - ks. prof. dr hab. Marek Parchem.
Następnie w kaplicy domu rekolekcyjnego odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli katechetów, pt. Wskazania dla katechezy w świetle Encykliki Ojca świętego Franciszka LAUDATO SI" poświęconej trosce o wspólny dom. Konferencję wygłosi Ks. Dawid Rożek z Choczewa. Konferencja zakończyła się Godzinną Adoracją Najświętszego Sakramentu. W ramach czasu wolnego rekolektanci zaczerpnęli trochę jodu nad brzegiem Bałtyku podziwiając wspaniałą plażę białogórską oddaloną 800 metrów od kościoła. Składamy serdeczne Bóg zapłać Ks. Biskupowi Diecezjalnemu oraz Wydziałowi Katechetycznemu na czele z ks. kan. dr Janem Doppke za umożliwienie drugiej tury rekolekcji dla nauczycieli i katechetów naszej diecezji. Wielkie dzięki także wszystkim, którzy pomogli przy przygotowaniu Domu Rekolekcyjnego oraz w czasie trwania rekolekcji- za przygotowanie szwedzkiego stołu. Religia - katecheza jak wspomniał ks. bp Wiesław Szlachetka w swojej homilii jest najważniejszym przedmiotem w szkole, bo dotyczy całej rozciągłości życia człowieka w kontekście jego zbawienia. Życzymy asystencji Ducha świętego na każdy dzień katechetycznego posługiwania.Ks.Tadeusz Knut* * *Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II
w intencji rodzinBoże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II
w intencji rodzin


Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


* * * * *


SERDECZNIE PROSZĘ O SEGREGACJĘ ŚMIECI NA CMENTARZU PARAFIALNYM W WIERZCHUCINIEDO KONTENERA- wrzucamy tylko WIEŃCE i stroiki ze sztucznymi kwiatami

ZNICZE SZKLANE- bez plastiku do pojemnika na SZKŁO

PLASTIKOWE ZNICZE- wkłady do plastików

DO KOMPOSTOWNIKA- WRZUCAMY ZIEMIĘ, ŚWIEŻE KWIATY-nie sztuczne, bez doniczek plastikowych, folii, wstążek

BÓG ZAPŁAĆ

* * * * *


O. prof. dr hab. Adam Sikora OFM - Zobaczył i uwierzył (J 20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej.Wiecej...

* * * * *


30 LAT MATURY
ZJAZD ABSOLWENTÓW I LO W STAROGARDZIE GDAŃSKIMSpotkanie klasy IV B LO w Starogardzie Gdańskim z okazji 30 rocznicy Matury.
Uroczystość odbyła się w sobotę 13 czerwca 2009 roku na plebanii w Wierzchucinie

Pogram:
12.00 Msza Święta w kościele parafialnym pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wierzchucinie w intencji zmarłego naszego wychowawcy śp. mgr Zbigniewa Waśkowskiego, śp. koleżanki Hanny Wesołowskiej oraz żyjących Pani mgr Elżbiety Waśkowskiej i wszystkich kolegów i koleżanek z naszej klasy. Mszę św. odprawił kolega z klasy Ks. Tadeusz Knut.
13.00 Obiad na plebanii i kawa
16.30 Kolacja i ciąg dalszy spotkaniaZdjęcie w kościele w Wierzchucinie -po Mszy św.

Od lewej :
I rząd :Beata Janca,Bożena Roziewska( Nawrocka)

II rząd: Ewa Maciejczyk(Borkowska),Jolanta Basara(Wąsik),Hanna Antoń,Ks.Tadeusz Knut, Maria Weli - Wegbe(Aszyk), Alicja Dettlaff(Brzozowska),Magdalena Milbrat(Woźniak),Maria Sosnowska(Derdowska)

III rząd: Dariusz Zieliński, Mirosław Sławiński,Adam Kleina, Andrzej Miloch.
Na 30 osób- w tym 1 śp. obecnych było 14.w palmiarnii w Poznaniu - z wychowawcą p.Zbigniewem Waśkowskim

Na zakończenie zjazdu koncert w wykonaniu dr Mirosława Sławińskiego - kolegi z naszej klasy IV b LO
Do zobaczenia na następnym zjeździe klasowym.
Uczetnikom zjazdu przybliżyłem postać św.Rozalii - naszej patronki parafii wierzchucińskiej.Każdy otrzymał pamiatkowy folder oraz zdjęcie i życiorys św.Rozalii.Po Mszy świętej koleżanki i koledzy ucałowali relikwie św.Rozalii.Święta Rozalio prosiliśmy - ratuj nas.Obroń nas w złej godzinie.Wspieraj nas - prowadź nas - na każdy czas.
Z pozdrowieniami i Bożym błogosławieństwem dla wszystkich z klasy IV b LO w Starogardzie Gdańskim

Ks.Tadeusz Knut* * * * *


I ZJAZD ABSOLWENTÓW I LO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM- 25 LAT MATURYSpotkanie klasy IV B LO w Starogardzie Gdańskim z okazji 25 rocznicy Matury.
Uroczystość odbyła się w sobotę 5 czerwca 2004 roku na Plebanii w Konarzynach.

Więcej...

* * * * *


WYWIAD Z DZIADKIEM ALOJZYM BIAŁK Z WIERZCHUCINA

Natalia Sobocińska
Przeprowadziłam wywiad z moim dziadkiem Alojzym Białk na temat tego jakie trudności musi pokonać człowiek starszy w swoim życiu; jakie wartości wnosi czas podeszłego wieku w życie człowieka. Dziadek zaczął mi opowiadać swoje przeżycia związane z tym jak był w niewoli.
Ja: Dziadku może opowiesz mi jak przeżyłeś okres niewoli?
Dziadek: Nie było mi łatwo, ale przez cały czas myślałem o rodzinie i o tym, że musze tu wytrwać.

J: Może zaczniemy od początku. Kiedy zostałeś wezwany i jak to się wszystko zaczęło.
D: Dobrze, więc tak: 6.01.1945 r. zostałem zaciągnięty do armii niemieckiej do Kołobrzegu. Stamtąd zostałem przetransportowany do Szczecina, a ze Szczecina statkiem do Estonii. Tam zostałem przeszkolony i wysłano mnie na front. Dnia 9.05 była kapitulacja i zabrano mnie do niewoli. Z Estonii wysłali mnie na Karelię koło Murmańska, gdzie spędziłem 3.5 roku.

J:O dziadku dużo pamiętasz, może opowiesz mi jak było w obozach?
D: Mój lagier miał numer 212 (lagier czyli obóz) W niewoli było nas 12000 mężczyzn. Moja brygada 1iczyła 12 osób i tylu było nas w pokoju. Spaliśmy na piętrowych łóżkach.

J: Dziadku a co robiłeś przez te 3,5 roku? Jakie miałeś obowiązki?
D: Przez 3.5 roku ciągle pracowałem. Roznosiłem drzewo po mieszkaniach oficerskich. Pierw jeździliśmy do lasu żeby je wyrabiać. Do tej pracy wybrał mnie kapitan Pa1ejew. Pracę zaczynaliśmy o 8.00 a kończyliśmy o 16.00.

J:A wtedy co mieliście czas wolny?
D: O 18.00 była ko1acja a wtedy siedzieliśmy w pokojach i przeważnie graliśmy w karty,czytaliśmy książki,modliliśmy się. Każda niedziela była dniem wolnym od pracy. W tym dniu było więcej czasu na modlitwę."Bez Boga ani do proga"mówi stare przysłowie.Jest to prawda.Wiara w Boga była dla mnie wielką siłą do przetrwania.Kaszubi przecież trzymają z Bogiem.Latem korzystaliśmy z tego wolnego i chodziliśmy również z całą brygadą na jagody i borówki.

J:Dziadku a jakie było w tych czasach jedzenie. Co dostawaliście do jedzenia?
D: Pamiętam, że przeważnie były to dania rybne. I bardzo często była zupa rybna.

J: Jest coś co źle wspominasz?
D: Nie nie mogłem narzekać. Jedynie było ciężko zimą. Pracowałem w lesie przy -400 C. To jedyna rzecz, która nie była za miła.

J: Dziadku a czy miałeś kontakt z rodziną?
D: Mój kontakt z rodziną był prawie żaden. Raz na pół roku Turecku Półksiężyc przyznawał kartę pocztową, którą można było wysłać dla rodziny. Ja przez ten cały okres pobytu w niewoli otrzymałem tylko jeden taki przydział.

J: A rodzina na pewno otrzymała tę kartę?
D: Tak otrzymali

J: Dziadku a jak wspominasz swoje urodziny? Obchodziliście tam takie uroczystości?
D: Tak, doskonale pamiętam swoje 18 urodziny. Koledzy z brygady upiekli mi ciasto z jagodami, które później wszyscy zjedliśmy.

J: Ooo pamiętasz dokładnie po tylu latach, że było ono z jagodami?
D: Tak bo było pyszne.

J: A jak wspominasz okres kiedy wiedziałeś, że już niedługo wrócisz do domu?
D: Dokładnie, nie wiedziałem kiedy wrócę. Bilet powrotny był prawdziwym szczęśliwym losem.

J: Jak to? Może przybliżysz mi to?
D: 1. 05.1948 r. zostałem losowo wybrany jako przodownik pracy i 11. 05. zostałem odesłany do domu.

J: Jak to losowo?
D: Tego dnia (1.05) przyszedł do naszej brygady przełożony, który miał wybrać najlepszego pracownika. Miał dylemat, bo uważał że wszyscy dobrze pracujemy. Wpadł na pomysł, żebyśmy ciągnęli losy. Wyjął 12 zapałek ( bo tylu było nas w brygadzie), i kazał ciągnąć.Najkrótsza zapałka wygrywała. Losowałem jako 10 z kolei i los chciał ze wyciągnąłem tę najkrótszą.

J: Ucieszyłeś się prawda?
D: Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że wracam do domu. Myślałem, że jestem tylko przodownikiem pracy.

J:I co było dalej?
D: Przełożony dopiero po tym jak wylosowałem zapałkę powiedział mi Aloś pakuj się wracasz do domu.

J: Nie spodziewałeś się tego?
D: Nie, ale po tych słowach byłem najszczęśliwszy na świecie i nie mogłem się już doczekać kiedy wrócę do rodzinnego domu.

J: Byłeś z siebie dumny?
D: To był czysty przypadek- traf, szczęście. Portret z moją podobizną został namalowany i wystawiony na placu na cześć 1 maja, z podpisem PRZODOWNIK PRACY.

J: Cieszę się, że mogłeś opowiedzieć mi tę historię. Jest ona częścią ciebie i wnosi co w nasze życie prawda?
D: Lubię ją opowiadać Uważam, że przeszedłem trochę w swoim życiu i mogę przekazywać tę wiedzę pokoleniom. Mam nadzieję, że teraz Ty znasz ją dokładnie i nie zapomnisz o niej. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o takich wydarzeniach. Nauczyłem się w niewoli ciężkiej pracy i wytrwałości. Swoim dzieciom, wnukom i prawnukom chcę przekazać tę historię po to, żeby nauczyły się takich wartości jakie ja posiadam.

J: Dziękuję Ci dziadku bardzo za wywiad. Uważam, że Twoja historia wnosi dużo w nasze życie i pokazuje nam jaki byłeś wytrwały.
D: Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że jeszcze poopowiadam tę historię reszcie prawnukom.

J: Życzę Ci tego z całego serca...


* * * * *
* * * * *


Ks.dr Tadeusz Ceynowa- profesor Historii Kościoła w WSD w Koszalinie.

Urodziłem się 26 stycznia 1967 roku w Starzynie(woj.pomorskie).Szkołę podstawową ukończyłem w Wierzchucinie.Ojciec Jan pracował w Urzędzie Morskim jako pracownik fizyczny, matka zajmowała się gospodarstwem domowym.Obecnie oboje są na emeryturze.

Po ukończenie szkoły średniej wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.Sakrament święceń otrzymałem z rąk ówczesnego biskupa diecezjalnego Ignacego Jeża 15 czerwca 1991 roku.Studia seminaryjne ukończyłem obroną pracy magisterskiej z zakresu historii Kościoła pod kierunkiem ks.prof.dra hab.Mariana Banaszaka.Temat pracy brzmiał:"Bractwa religijne w dekanacie łobżenickim od XVII w. do 1772 r.".

Po święceniach zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz i nauczyciel religii. Posługę tę pełniłem w trzech parafiach: w Wałczu - 3 lata, w Kołobrzegu - 1 rok i w Pile - 1 rok.

W 1996 r. zostałem skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Pracę doktorską zatytuowaną"Dekanat wałecki w latach 1821 - 1920" napisaną pod kierunkiem ks.prof.dr hab.Zygmunta Zielińskiego obroniłem 6 czerwca 2002 r.

Po powrocie do diecezji podjąłem pracę wykładowcy historii Kościoła w WSD w Koszalinie oraz zlecono mi organizację Archiwum diecezjalnego i prowadzenie Biblioteki w Seminarium.Od 1.01.2004 r. jestem adiunktem US w Szczecinie na Wydziale Teologicznym w katedrze Historii Kościoła.Obecnie dyrektorem Archiwum Diecezjalnego Biblioteki w WSD w Koszalinie.

Informacje o dorobku naukowym:
- obrona pracy magisterskiej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu w 1991 r.
- egzamin licencjacki w 1993 r. również w Poznaniu
- obrona pracy doktorskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 6 czerwca 2002 r. "Dekanat wałecki w latach 1821 - 1920"wydana w Polskim Wydawnictwie Encyklopedycznym w Radomiu, pt."Ziemia pogranicza.Dekanat wałecki w latach 1821 - 1920".
- hasło w Encyklopedii Katolickiej t.9 " Koszalińsko- kołobrzeska diecezja".
- artykuł w Studiach koszalińsko - kołobrzeskich t.8,"Kulturkampf w dekanacie wałeckim"
- artykuł w "Rocznikach Teologicznych" t.51,z.4 "Elżbietanki w dekanacie wałeckim w latach 1868 - 1920".
- artykuł w Studia i rozprawy, t.4,Katalog starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie,
- prowadzenie wykładów i ćwiczeń z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie,
- prowadzenie seminarium naukowego i kierowanie pisaniem prac magisterskich (cztery już sfinalizowane)

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. Seminaryjna 2, PL 75-817 Koszalin

* * * * *


Mgr Barbara Tarnowska: "Język kaszubski uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchucinie- praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Makarskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.Wydział Nauk Humanistycznych.Instytut Filologii Poskiej.Katedra Języka Polskiego.Barbara Tarnowska urodziła się 16 listopada 1978 r.w Pucku. Uczęszczała do szkoły podstawowej w Brzynie (klasy I-III), następnie do Szkoły Postawowej w Wierzchucinie (IV-VIII). Kontynuowała naukę w Technikum Rolniczym w Kłaninie o profilu postawy agrobiznesu(1993/94).W roku 1999 rozpoczęła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Humanistycznym.Sekcja: filologia polska,które ukończyła w roku 2004 zdobywając tytuł magistra filologii polskiej.Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof.dr hab.Władysława Makarskiego,pt."Język kaszubski uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchucinie".Obecnie pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Umiejętności w Lubartowie k/Lublina.

e-mail:tarnosia@gazeta.pl
Dzięki za publikację pracy. Miłej lektury.
Ks.Tadeusz Knut.

Czytaj...

* * * * *


Ks.Tadeusz Knut: "O świętowaniu niedzieli!"Czytaj więcej...

* * * * *


Ks.mgr Tomasz Reszka, pallotyn -"Moje powołanie"

Urodził się 4 kwietnia 1977roku w Wierzchucinie.Rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie w roku 1983. Od 1992 r. kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im.Stefana Żeromskiego w Pucku, które ukończył zdając maturę w 1996r.

Powołanie:

Od 1996 r.- postulat w Chełmnie.

1996 - 1997 r. - nowicjat w Ząbkowicach Śląskich

1997 - 2003 r. - studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie k/Warszawy, które ukończył obroną pracy magisterskiej pisanej na seminarium z duchowości pod kierunkiem ks.dra Andrzeja Pelca na UKSW w Warszawie.Temat pracy:"Maryja wzorem dla osób konsekrowanych w katechezach Jana Pawła II".Obrona pracy magisterskiej 3.03.2003 r.

10.05.2003 r. - święcenia kapłańskie w Ołtarzewie z rąk Ks.Abpa Józefa Michalika.

11.05.2003 r. -Prymicje w kościele parafialnym NSPJ w Wierzchucinie.

Od 1.09.2003 r. - wikariusz w Parafii Św.Józefa w Chełmnie.Tam pracuje także jako katecheta - nauczyciel religii w gimnazjum w Chełmnie.

Parafia pw. Św. Józefa w Chełmnie
Strona Parafii św. Józefa w Chełmnie prowadzonej przez Księży Pallotynów.
http://www.pallotynichelmno.eu/

Mówi ks.Tomasz,że wcześniej chciał wstąpić do benedyktynów, ale Pan Bóg powołał go do pallotynów.Wspomina:" w domu znalazłem obrazek, który zostawił w czasie rekolekcji w parafii pewien brat pallotyn, który wyświetlał film o misjach.Na obrazku była postać Pana Jezusa- w młodym wieku, który patrzył w stronę nieba.Na odwrocie obrazka pieczątka i adres Ośrodka Powołań Pallotynów w Częstochowie.Napisałem tam i tak rozpoczęła się korespondencja z Ks.Januszem Kilarem, pallotynem, która trwała 5 lat, może dłużej.Po maturze już wiedziałem, gdzie mam pójść- tam rozpoczęła się droga mojego powołania- wstąpiłem do księży pallotynów.Dziękuję Bogu za powołanie, za to Boże prowadzenie, za Ks.Janusza, który pomógł mi rozpoznać drogę mojego powołania. Zachęcam młodzież do odczytywania w swoim sercu swojego powołania- a może Pan Jezus cię wzywa:" Pójdź za Mną?"

Od 26.08.2006 r.pracuje jako kapelan Hospicjum im.Ks.Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

Ks.Tadeusz Knut

* * * * *


Kaszubski Zespół Nasze StronëZespół powstał w marcu 1997 r. przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Wierzchucinie, powiat pucki, województwo pomorskie. Pomysłodawczynią jego powstania była Jadwiga Kirkowska, obecny prezes zrzeszenia, która znalazła wśród członków wierzchucińskiego oddziału kilka osób chętnych do śpiewania w folklorystycznej grupie. Namówiła też Jerzego Łyska, poetę i kompozytora z Pucka, aby podjął się pracy z osobami chętnymi do tworzenia kaszubskiego zespołu.
Jerzy Łysk prowadzi go od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego.Obecnie Nasze Stronë liczą 13 osób. Zespół śpiewa w języku kaszubskim. W repertuarze ma między innymi utwory ludowego poety z Wierzchucina, Stanisława Okonia, do których muzykę skomponowali: Stanisław Ceynowa i Jerzy Łysk. Wykonują też chętnie w języku kaszubskim kolędy i pieśni religijne, uświetniając Msze św. z kaszubska liturgią słowa.

Zespół Nasze Stronë ma na koncie około 230 występów. Występował w 39 miejscowościach między innymi: w Szczecinie, Gdańsku, Sopocie, Lęborku, Wielkim Buczku, Rumii, Wejherowie i Pucku. Dwukrotnie wyjeżdżał na występy do Niemiec. Występował tam w miejscowości: Schweich i Schwerin dając łącznie 18 występów.

Dużym przeżyciem dla członków był udział w wielkim chórze kaszubskim, który zaśpiewał w Sopocie dla papieża Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymki do Polski w 1999 roku.

Zespół Nasze Stronë podczas swojego istnienia trzy razy zgłoszony został do udziału w przeglądach o charakterze konkursowym i za każdym razem znalazł się w gronie laureatów.

W 2003 roku na III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Jastarni zajął drugie miejsce.

W tym samym roku zajął również drugie miejsce w Powiatowym Przeglądzie Pieśni o Morzu w Dębogórzu, a w 2004 roku został wyróżniony.Zespół Nasze Stronë prezentowało radio i telewizja. Miedzy innymi zobaczyć i usłyszeć można go było w I programie TVP w reportażu z cyklu U siebie, pt. Pod zielonym wieńcem, a w TV Gdańsk wystąpił na żywo w programie Tu mieszkamy.

Z pierwszego składu zespołu do dzisiaj śpiewają: Mirosława Reszke i Anna Wujke,prowadząca świetlicę wiejską w Prusewie( na pierwszym zdjęciu- trzecia z lewej), gdzie zespół od dwóch lat odbywa swoje próby.

Z dniem 1 stycznia 2006 zespół zakończył swoją działalność przy Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskim w Wierzchucinie. Istniej obecnie przy Radzie sołeckiej w Prusewie.

* * * * *


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBKOWIEWojewoda gdański powołał DPS w Lubkowie dnia 17 lipca 1991 roku w obiektach zlikwidowanego ośrodka wczasowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GEDANUS w Gdańsku, wybudowanego w 1974 roku.

Obiekty położone są w odległości 6 km od wsi Żarnowiec, na wysokiej skarpie wzgórza morenowego, porośniętego starodrzewem iglasto liściastym, od wschodniej strony Jeziora Żarnowieckiego, szosą o nawierzchni bitumicznej.

W zarządzie DPS Lubkowo znajdują się obiekty i teren Skarbu Państwa o powierzchni ca. 2 ha wraz z plażą nad jeziorem. Przystąpiono do modernizacji budynku mieszkalnego dla potrzeb 50 mieszkańców obojga płci. Zaprojektowano pokoje dwu i trzy osobowe, wraz z aneksem łazienkowym, wyremontowano ogólno dostępne łazienki i WC dla mieszkańców.

Dnia 17 lutego 1992 roku rozpoczęto przyjmowanie pierwszych mieszkańców Domu. Budynek ten przechodzi dalszą modernizację, gdzie dobudowano drugą klatkę schodową, wraz z windą osobową. Następnie wybudowano pomieszczenia rehabilitacyjne i ocieplono budynek mieszkalny.

W obecnej chwili budynek zamieszkuje 54 pensjonariuszy. Są to ludzie przede wszystkim przewlekle chorzy, niepełnosprawni, wymagający stałej opieki, dla nich organizowane są coroczne wczasy rehabilitacyjne, a osoby sprawne ruchowo biorą udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez DPS, np. impreza plenerowa topienie marzanny z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Dla jubilatów każdego miesiąca organizowany jest jubileusz z poczęstunkiem i wręczeniem przez Panią Dyrektor prezentu.

Ponad to DPS ( zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym) prowadzi odpłatne usługi opiekuńczo bytowe dla osób wymagających stałej opieki. W chwili obecnej DPS opiekuje się dodatkowo 12 osobami.

Teresa Derc DPS Lubkowo

* * * * *