Dziękczynienie za Pontyfikat Ojca Świetego Benedykta XVKsiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna w niedzielę 10 marca dziękował podczas Mszy świętej, sprawowanej w Bazylice katedralnej, za posługę Ojca Świętego Benedykta XVI. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup odniósł się do Ewangelii o synu marnotrawnym. Nawiązując do Papieża Seniora podkreślił, że w swoim nauczaniu bardzo często mówił on o powrotach do domu Ojca. „Patrząc dzisiaj z pewnej perspektywy na posługę Benedykta XVI nie mamy wątpliwości, że motywem jego życia, treścią przepowiadania i podejmowania decyzji była wiara i miłość do Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła. On widział nieustannie wyciągnięte ramiona Ojca. Pełen pokory iprostoty dawał świadectwo, że człowiek winien stawać wobec Boga w prawdzie. Dlatego na ostatniej katechezie środowej powiedział , że umiłowanie Kościoła oznacza także odwagę, by podejmować trudne wybory, bolesne mające zawsze na względzie dobro Kościoła a nie samych siebie. <<Nie porzucam krzyża, lecz pozostaję w nowy sposób przy Ukrzyżowanym Panu>> – przytoczył Biskup Pelpliński słowa Benedykta XVI. W swoim pontyfikacie wskazywał on na wielkość wiary, która kształtuje człowieka. „Uświadamiał nam, podkreślił Ksiądz Biskup, że wiara nie jest ona tylko znakiem ludzkiej kultury, ale jest ciągłym wyzwaniem dla tych, którzy przez chrzest stają się uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.  Mówił, że nasz wzrok powinien podążać mimo problemów w górę, do Boga”. Wskazywał, że nasza wiara winna być środowiskiem miłości.  Biskup Kasyna dokonując podsumowania pontyfikatu ostatniego papieża zwrócił także uwagę na podjęcie trudu oczyszczania Kościoła z tego co jest sprzeczne z Ewangelią i zasadom moralnym.  „Był Papieżem, podkreślił Ksiądz Biskup -  duchowego ładu i porządku.  Szedł drogą ekumenizmu, przekonany, że rozbicie chrześcijaństwa jest obrazą Boga. Zachęcał do ponownego odczytywania dzieła Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kocioła Katolickiego:”Ksiądz Biskup wspomniał o swojej wdzięczności za otrzymaną nominację, dzięki której stał się ordynariuszem Diecezji Pelplińskiej. Tę wdzięczność wyraził biskup Kasyna podczas pielgrzymki do Stolicy Piotrowej, którą odbył wraz z biskupem pomocniczym Wiesławem Śmiglem  dwa tygodnie przed abdykacją Benedykta XVI.
xww
Drodzy Bracia kapłani!Umiłowani Diecezjanie! Diecezja Pelplińska, pragnie podziękować Panu Bogu za pontyfikat Ojca świętego Benedykta XVI, czego znakiem jest wspólna modlitwa i Msza święta. Nasze dziękczynienie chcemy połączyć z kolejną rocznicą poświęcenia Bazyliki katedralnejw Pelplinie oraz z modlitwą o światło Ducha Świętego dla kardynałów zgromadzonych na konklawe i wybór następcy Benedykta XVI. Zapraszam zatem Was wszystkich na Mszę świętą w IV niedzielę Wielkiego Postu 10 marca o godz. 10.00 do Bazyliki katedralnej w Pelplinie, abyśmy razem trwali na modlitwZdaję sobie sprawę, że już teraz w wielu parafiach są odprawiane Msze święte nabożeństwa dziękczynne za pontyfikat Benedykta XVI oraz że kapłani w niedzielę posługują  w powierzonych ich trosce duszpasterskiej parafiach.  Jeśli zatem obowiązki nie pozwolą Wam na przyjazd do Katedry Pelplińskiej, proszę o modlitwę w ww. intencjach w miejscu, gdzie uczestniczycie w niedzielnej Mszy świętej.
Na dobre przygotowanie się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z serca Wam błogosławię
+ Ryszard Kasyna
 Biskup Pelpliński

Żródło: http://www.pelplin.diecezja.org/15-aktualnosci/341-dziekczynienie-za-pontyfikat-papieza-benedykta-xvi
KURENDA  KURII  DIECEZJALNEJ  PELPLIŃSKIEJ, Nr  10/2013  z  dnia  28.02.2013,,poz.35.