Śp. Ks. Józef CisowskiKs. Józef Cisowski urodził się 20 października 1932 roku w miejscowości Turza Wielka, w województwie stanisławowskim, w rodzinie rolniczej Marcina i Marty Iskra. W Turzy Wielkiej rozpoczął naukę, którą przerwała wojna. Okupację przeżył w Stryju. Po wojnie rodzina została przesiedlona do Kobylnicy, skąd dojeżdżał do Słupska by ukończyć szkołę podstawową i kontynuować naukę w szkole średniej i Niższym Seminarium Duchownym. W roku 1953 rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Gościkowie Paradyżu.

Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 roku z rąk biskupa gorzowskiego Wilhelma Pluty i rozpoczął pracę duszpasterską z dniem 1 lipca 1960 roku jako wikariusz parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku. 8 marca 1962 roku mianowany został tymczasowym wikariuszem administratorem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Konradowie, z rezydencją w Drzewcach Starych.

Od 18 lutego 1963 roku pracował jako tymczasowy wikariusz parafii Połczyn Zdrój, następnie od 1 lipca 1963 roku jako wikariusz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w SzczecinieGlinkach. W dniu 1 lipca 1964 roku przejął obowiązki wikariusza w parafii pw. św. Minulfa w Kostrzynie, z dniem 1 lipca 1967 roku w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie, 1 września 1970 roku w parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie, 1 lipca 1972 roku w parafii pw. św. Ottona w Słupsku.

28 czerwca 1974 roku został mianowany administratorem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowicach. 29 sierpnia 1974 roku mianowany został wizytatorem dekanalnym do spraw katechizacji oraz duszpasterstwa dzieci i młodzieży, a 8 września 1977 roku wicedziekanem dekanatu drawskiego.

27 kwietnia 1981 roku został zwolniony z obowiązków administratora parafii Ostrowice i mianowany wikariuszem zarządcą parafii Wierzchucino, a następnie z dniem 2 września 1981 roku jej administratorem.

14 maja 1986 roku biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż odznaczył go tytułem kanonika honorowego. 24 kwietnia 1987 roku mianowany został wicedziekanem dekantu łebskiego, a 23 października 1989 roku dekanalnym wizytatorem nauki religii. 31 grudnia 1989 roku został zwolniony z obowiązków wicedziekana dekanatu łebskiego, a 23 lutego 1995 roku z obowiązków dekanalnego wizytatora nauki religii.

Ks. Józef Cisowski zmarł 1 października 2004 roku. Uroczystościom pogrzebowym w dniu 7 października 2004 roku przewodniczył biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga, przy udziale 50 kapłanów. Homilię żałobną wygłosił ks. Marian Miotk, dziekan dekanatu gniewińskiego. Ksiądz Biskup Diecezjalny w słowie końcowym podziękował Zmarłemu za lata kapłańskiej posługi.

Doczesne szczątki ks. kanonika Józefa Cisowskiego spoczęły na cmentarzu w Wierzchucinie.

Niech odpoczywa w pokoju.

Ks.Wojciech Kasyna

Z żałobnej karty: Pielgrzym nr 22,Pelplin 2004,s.22