DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBKOWIE

Strona główna

Powitanie

NOWOŚCI

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św.Rozalia

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja


Wierzchucino i okolice:

Białogóra

 

Wojewoda gdański powołał DPS w Lubkowie dnia 17 lipca 1991 roku w obiektach zlikwidowanego ośrodka wczasowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GEDANUS w Gdańsku, wybudowanego w 1974 roku.

Obiekty położone są w odległości 6 km od wsi Żarnowiec, na wysokiej skarpie wzgórza morenowego, porośniętego starodrzewem iglasto – liściastym, od wschodniej strony Jeziora Żarnowieckiego, szosą o nawierzchni bitumicznej.

W zarządzie DPS Lubkowo znajdują się obiekty i teren Skarbu Państwa o powierzchni ca. 2 ha wraz z plażą nad jeziorem. Przystąpiono do modernizacji budynku mieszkalnego dla potrzeb 50 mieszkańców obojga płci. Zaprojektowano pokoje dwu i trzy osobowe, wraz z aneksem łazienkowym, wyremontowano ogólno dostępne łazienki i WC dla mieszkańców.

Dnia 17 lutego 1992 roku rozpoczęto przyjmowanie pierwszych mieszkańców Domu. Budynek ten przechodzi dalszą modernizację, gdzie dobudowano drugą klatkę schodową, wraz z windą osobową. Następnie wybudowano pomieszczenia rehabilitacyjne i ocieplono budynek mieszkalny.

            W obecnej chwili budynek zamieszkuje 54 pensjonariuszy. Są to ludzie przede wszystkim przewlekle chorzy, niepełnosprawni, wymagający stałej opieki, dla nich organizowane są coroczne wczasy rehabilitacyjne, a osoby sprawne ruchowo biorą udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez DPS, np. impreza plenerowa „topienie marzanny” z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Dla jubilatów każdego miesiąca organizowany jest jubileusz z poczęstunkiem i wręczeniem przez Panią Dyrektor prezentu.

            Ponad to DPS ( zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym) prowadzi odpłatne usługi opiekuńczo – bytowe dla osób wymagających stałej opieki. W chwili obecnej DPS opiekuje się dodatkowo 12 osobami.

Teresa Derc DPS Lubkowo