CMENTARZ  PARAFIALNY  W  WIERZCHUCINIE

POWIĘKSZENIE CMENTARZA
Pan Otto LaddachKarczowanie działki pod poszerzenie cmentarzaPan Maciej

Wywózka korzeni.Pan Stanisław PyśPan Adam Kozłowski i Stanisław Pyś
Ks.proboszcz z p.Stanisławem Pyś

Pan Henryk MuchPan Henryk Much i p.Adam Kozłowski

Bóg zapłać p.Stanisławowi Pyś, p.Henrykowi Much, p.Otto i Dariuszowi Laddach, p.Adamowi Kozłowskiemu, p.Maciejowi Żebrowskiemu oraz tym,którzy dali swój wkład pracy w porządkowanie terenu pod nową część cmentarza.
Ks.Tadeusz Knut