KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA
W PARAFII NSPJ w WIERZCHUCINIE


Katechezy w salce katechetycznej w niedziele o godz. 15:30
Tematyka Cyklu 25 Katechez przedmałżeńskich
opracowana przez kleryków WSD w Pelplinie
pod redakcją Ks.prof.Jerzego Buxakowskiego
1. Po co katechezy przedmałżeńskie ks.Tadeusz Knut
2. Rodzina jej prehistoria i ujęcie Starotestamentalne ks. Tadeusz Knut
3. Małżeństwo i rodzina w Nowym Testamencie ks.Tadeusz Knut
4. Typy charakteru a dobór małżonków-p.Beata Jank
5. Co to znaczy być matką?-p.Renata Goyke
6. Co to znaczy być ojcem?-p.Paweł Goyke
7. Przeszkody do ważnego zawarcia małżeństwa - ks.Tadeusz Knut
8. Wierność małżeńska - ks.Tadeusz Knut
9. Narzeczeństwo i zaręczyny- czas dojrzewania do miłości - ks.T.Knut
10. Rodzina w służbie życiu- w świetle najnowszych dokumentów Kościoła Nauczającego-ks.T.Knut
11. Współczesne zagrożenia rodziny ks.T.Knut
12. Szkodliwość antykoncepcji p.Irena i Dariusz Laddach
13. Dramat aborcji p.Jolanta Bemka
14. Rodzina jako wspólnota osób p.p.Irena i Dariusz Laddach
15. Kultura pożycia małżeńskiego p.Irena i Dariusz Laddach
16. Dziecko jako najcenniejszy owoc miłości małżeńskiej p.Irena i Dariusz Laddach
17. Psychologia rozwoju dziecka - p.Irena i Dariusz Laddach
18. Dlaczego ślub kościelny ks. Tomasz Juchniewicz
19. Radości małżeńskiej codzienności ks. Tomasz Juchniewicz
20. Rodzina fundamentem społeczeństwa ks. Tomasz Juchniewicz
21. Rodzina jako Kościół Domowy p.Magdalena Czapiewska
22. Konflikty w rodzinie i jak je rozwiązywać p.Magdalena Czapiewska
23. Zgoda i forma zawarcia małżeństwa - ks.Tadeusz Knut
24. Obrzęd celebracji małżeńskiej- ks.Tadeusz Knut
25. Wesele jako godna radość z zawartego ślubu- ks.Tadeusz Knut

Serdecznie zapraszamy