Śp. Ks.Bolesław Masłowski

Zdjęcie przed drewnianą kaplicą w Wierzchucinie

ks. Bolesław Maslowski

Ks.Bolesław Masłowski w środku.Z lewej Augustyn Okoń, z prawej Joachim Lieske.


Ks.Bolesław Masłowski urodził się 12 kwietnia 1872 roku w Brusach koło Chojnic w rodzinie budowniczego organów Franciszka i Teresy Semrau, brat jego Augustyn był również księdzem.

Ks.Bolesław kształcił się w gimnazjum w Chojnicach od 1886 r., gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1894 r. Studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie i otrzymał 1 kwietnia 1899 r. święcenia kapłańskie.

Był wikarym w Zakrzewie, Starej Kiszewie, św.Wojciechu, proboszczem w Nowejcerkwi k.Chojnic od 18 lutego 1903 roku.

Będąc proboszczem w Kościerzynie od 10 czerwca 1907 r. nawiązał bliski kontakt z działaczem społecznym drem A.Majkowskim, któremu przyrzekł przeciwstawiać się germanizacji.

Wybudował w latach wojennych nowy kościół( 1914-17) w stylu barokowym.

Odszedł do Drzycimia 22 sierpnia 1919 r., gdzie przebywał do 1925 r.

Po otrzymaniu ekskardynacji z diecezji chełmińskiej przeniósł się do Niemiec i pracował w Prałaturze Pilskiej. Został administratorem w nowo utworzonej parafii Wierzchucino k.Leborka.

Zmarł 7 stycznia 1928 r. i pochowany został na cmentarzu w Lęborku.

Niech odpoczywa w pokoju.

Ks.Henryk Mross Słownik Biograficzny Kapłanów Diecezji Chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s.201