K U R E N D A NR 7/2007KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ

17 I 2007, Poz. 18, str. 14-15

BISKUP PELPLIŃSKI W SPRAWIE POKUTNEGO CHARAKTERU PIĄTKÓW

W tym krótkim słowie chcę prosić zwłaszcza księży proboszczów, ale także innych duszpasterzy, ażeby co jakiś czas przypominali wiernym, że przykazania kościelne, w których m.in. zapisano obowiązek zachowania pokutnego charakteru piątków całego roku, należą do naszych obowiązków, z których mamy się rozliczać przed Bogiem. Tymczasem co jakiś czas napływają do mnie prośby o dyspensę od zachowania pokutnego charakteru tych dni, bo akurat w tym dniu ma być jakaś uroczystość organizowana np. przez Samorząd albo przez Szkołę lub przez kogoś jeszcze innego. Nie może być tak, że Ojciec Święty nakłada na nas jako na ludzi wspólnoty Kościoła określone obowiązki, a my robimy wszystko, aby jak najprościej się od nich wyzwolić. Owszem, w tym wszystkim pozytywne jest to, że się w ogóle prosi o dyspensę, ale o wiele ważniejszą sprawą byłoby tak programować uroczystości, ażeby ich świętowanie, często bardzo wesołe, nie kolidowało z piątkową pokutą. Proszony o dyspensę, często nie mam innego wyjścia, jak po myśli kan. 87 § 1 takiej dyspensy udzielić, ale wtedy proszę, ażeby na praktykę chrześcijańskiej pokuty wybrano inny, dowolny dzień.


Pelplin, 15 stycznia 2007.

L.dz. 30/07/K.Ord.

Jan Bernard Szlaga Biskup Pelpliński