Odszedł do Domu Ojca mój Ukochany Ojciec śp.Jan Knut.

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dnia 22.10.2013 r.brali udział w pogrzebie naszego Ojca śp.Jana Knut.
Ks.Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie za modlitwę i łączność duchową w uroczystości żałobnej.
Ks.Infułatowi Stanisławowi Gruntowi za przewodniczenie liturgii pogrzebu i wygłoszone Słowo Boże.
Dziekanowi dekanatu gniewińskiego ks.kan.Marianowi Miotk wraz z kapłanami dekanatu,ks.kan.Gabrielowi Aronowskiemu z Brodnicy k.Torunia - z rocznika święceń kapłańskich wraz z kapłanami rocznika święceń 1986 w Pelplinie za świadectwo o śp.Janie oraz słowo umocnienia w wierze i kapłańskiej solidarności.
Wszystkim kapłanom sąsiadom i przyjaciołom z Archidiecezji Gdańskiej,diecezji toruńskiej i pelplińskiej(42) za udział w koncelebrze w czasie pogrzebu,ks.kan.Tomaszowi z Białogóry,p.szafarzowi Stefanowi Grzybowskiemu,panu organiście Markowi Groen, ministrantom,delegacjom,przedstawicielom władz gminy Krokowa,delegacjom z Parafii rodzinnej - Skarszewy,Nowe n.Wisłą,Konarzyn k.Zblewa,Olpucha a nade wszystko mieszkańcom Wierzchucina, Prusewa,Brzyna,Słuchowa,Białogóry,Żarnowca i okolic, braciom z rodzinami,wszystkim krewnym i przyjaciołom za świadectwo jedności i miłości. Bóg zapłać p.Renacie i Pawłowi Goyke,p.sołtys Dorocie Goyke oraz parafianom za pomoc i dary w przygotowaniu pustej nocy.
Dobry Jezu a Nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.
Wdzięczny Pan Bogu za dar osoby
śp.naszego Ojca Jana
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu i tym,
którzy duchowo łączyli się w uroczystosci pogrzebowej
Ks.Tadeusz Knut z mamą Agnieszką
oraz braćmi Kazimierzem i Władysławem i ich rodzinami