Relikwie św.Rozalii z Palermo dla
parafii w WierzchucinieDnia 9.09.2007 r.w parafii w Wierzchucinie przeżywaliśmy uroczystość przekazania relikwii Św.Rozalii z Palermo przez ks.kan.Andrzeja Targosza ze Szczecinka-proboszcza nowej parafii pw.Św.Rozalii. Św.Rozalia jest współpatronką parafii wierzchucińskiej. Ks.kanonik w homilii ukazał jak św.Rozalia trafiła do Szczecinka. Władze ówczesne nie wyrażały zgody na budowę nowego kościoła w Szczecinku. Były proboszcz w Wierzchucinie ks.kan.Bernard Mielcarzewicz (1962-1972),wielki czciciel św.Rozalii, późniejszy kanclerz Kurii Koszalińsko Kołobrzeskiej zaproponował ks.Bp Ignacemu Jeżowi tytuł nowo powstającej parafii- św.Rozalia. Po 3 dniach otrzymano telefon od władz - wyrażamy zgodę na budowę kościoła. Św.Rozalia wyprosiła oczekiwaną zgodę. Obecnie w Szczecinku jest 7 kościołów. Kult św.Rozalii w Wierzchucinie sięga od 2 połowy XIX w, kiedy to panowała wokół zaraza. Parafianie modlili się za wstawiennictwem św.Rozalii i zaraza(cholera) ustała. Jako wotum wdzięczności pobudowali kapliczkę ku jej czci. Kult po dzień dzisiejszy jest bardzo żywy- 4 września w odpust Św.Rozalii tłumy parafian gromadzą się w świątyni a następnie przy kapliczce trwają na modlitwach do późnych godzin nocnych. Śpiewają tradycyjnie Pieśń do Św.Rozalii:Przezacna księżna dziewica, która liczy 25 zwrotek. Jest to wersja z Gostycyna k/Tucholi,gdzie istnieje także kult św.Rozalii.W naszej diecezji są tylko te 2 miejsca kultu.

Ks.kanonik Targosz relikwie św.Rozalii,które przekazał naszej parafii przywiózł z Palermo będąc pielgrzymką ze swoimi parafianami po śladach św.Rozalii. Otrzymał je osobiście od J.Em Ks.kard.Salvatore de Gorgi 24 września 2005 r. Fakt ten udokumentował w swoim dwumiesięczniku parafialnym,pt.Posłaniec nr 76/2005. W kronice parafialnej w Wierzchucinie napisał: Cieszę się, że po przeszło 20 latach promowania kultu św.Rozalii mogłem na tej drodze trafić do Wierzchucina. Pielgrzymkę tę potraktowałem jako wywdzięczenie się tutejszym mieszkańcom za ich wierność i zaufanie do naszej wspólnej patronki Św.Rozalii z Palermo. Dzięki ich świadectwu ukochania św.Pustelnicy z Monte Pellegrino zaistniała w Szczecinku 1 stycznia 1983 r. Jej parafia.

Bóg zapłać ks.kan.Andrzejowi Targoszowi za ofiarowanie relikwii św.Rozalii dla parafii wierzchucińskiej.

  Ks.Tadeusz Knut

Powyższy artykuł ukazał się w :
Posłaniec nr 87/2007,s.15-16.

Pielgrzym nr 19/2007,s.11.
postolstwo Chorych nr 12/2007,s.25-26
http://www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl/miesiecznik2/mies1207-h.htm

Por.Wzrastanie nr 226/2008,s.9.

http://www.wzrastanie.pl/index.php?id=showart&numer=0208&article=9O obrazku Św.Rozalii Ks.Feliksa PudełkoJestem proboszczem w Wierzchucinie od 7.10.2004 r.Już od pierwszych dni mojego duszpasterzowania słyszałem o pięknych tradycjach Kaszubów tych okolic. Mówiono mi o wspaniałej Patronce parafii Św.Rozalii. Przy porządkowaniu rzeczy na plebanii po śmierci mojego zacnego poprzednika ks.kan.Józefa Cisowskiego znalazłem obrazki Ks.Feliksa Pudełko-proboszcza w Biesiadkach i jak potwierdza światowy znawca kultu św.Rozalii ks.kanonik mgr Andrzej Targosz ze Szczecinka, że Ks.Feliks był wspaniałym czcicielem i promotorem kultu św.Rozalii.

Znalazłem 3 jego obrazki: dwa te same z napisem na odwrotnej stronie: Obraz św.Rozalii z Palermo, Panny Pustelnicy z Jej Sanktuarium na Monte Pellegrino. Odpust 4IX.

Podpisany ks.Feliks Pudełko,proboszcz w Biesiadkach i drugi z napisem: obraz św.Rozalii z Palermo,Panny Pustelnicy, czczony w kościele parafalnym w Biesiadkach, woj.Tarnów.Obraz z r.1676.Odpust 4 IX. Podpis jak wyżej.Ten pierwszy obrazek przypadł mi od razu do serca i postanowiłem poprosić malarza, aby namalował taki sam na płótnie o rozmiarach większych( 80x120 m). Pan Gerard Drawc z Gdańska Chełma czciciel Miłosierdzia Bożego ponad 200 obrazów namalował Jezu ufam Tobie podjął się namalowania obrazu św. Rozalii z obrazka ks.Feliksa. Obraz ten jak i inne:Jezu ufam Tobie, Matki Bożej Nieustające Pomocy znajdują się na filarach ścian kościoła.

W ten sposób w kościele parafialnym w Wierzchucinie obok chorągwi św.Rozalii znalazł się obraz św.Rozalii. Dwa więc miejsca kultu są w Wierzchucinie-przy kapliczce Św.Rozalii na jej ulicy św.Rozalii-gmina nadała nazwy ulicom w latach 1994-1998 oraz w kościele. Rozpoczęliśmy odmawiać we wtorek Nowennę do św.Rozalii łącząc się w ten sposób ze Szczecinkiem z parafią św.Rozalii oraz innymi miejscami kultu.Osobiście byłem w Szczecinku u ks.Kan.Andrzeja Targosza zaraz po odpuście u nas św.Rozalii 5 września 2007 r. Pragnąłem ucałować relikwie św.Rozalii i tak uczyniłem razem z moim tatą. Podziwialismy tam wspaniały relikwiarz św.Rozalii, który posiada tamtejsza parafia, która jest filią czyli córką Wierzchucina - tak określa ks.kanonik więzy łączące Szczecinek z Wierzchucinem. Kościół św.Rozalii w Szczecinku-wspaniała kalwaria, grota św.Rozalii na wzór z Palermo wszystko zachwyca i tworzy klimat sprzyjający modlitwie i kontemplacji.

Będąc w Szczecinku z moim tatą Janem 5.09.2007 r.prosiłem Ks.kanonika Andrzeja Targosza o relikwie św.Rozalii, by kult Świętej Rozalii rozwijał się jeszcze bardziej. Pojechałem z moją mamą Agnieszką do Pelplina i kupiłem pozłacany relikwiarz w kształcie małej monstrancji z promieniami słońca, by św.Rozalia miała godne mieszkanie.

Zaprosiłem również ks.kanonika do Wierzchucina z kazaniami-przyjął zaproszenie i przywiózł relikwie św.Rozalii. Wspomniał w kazaniu, że widocznie Św.Rozalia tak chciała, żeby Jej relikwie nie zostały wmurowane w ściany kościoła. Nie ma przypadków w życiu Pan Bóg i Święci pamiętają o nas. Zrodziła się także myśl wybrania się wspólnie z czcicielami św.Rozalii z Wierzchucina, Szczecinka i innych miejsc kultu na następną pielgrzymkę do Św.Rozalii w Palermo. Już za dwa lata zachęcił nas ks.kanonik- są już dzięki Bogu chętni z Wierzchucina.

 Św.Rozalia jako ta która, pielgrzymuje do naszych serc - tak pragnęła być tu i tam i tak się stało. Uczyniła poprzez swoje relikwie potężny duchowy most między Szczecinkiem i Wierzchucinem.

Łączymy się także duchowo ze Szczecinkiem w każdy wtorek odmawiając tak jak u Was Nowennę do Św.Rozalii.

Bóg zapłać św.Rozalio za Twoją opiekę nad nami oraz ks.kanonikowi za wspaniałe serce Jego i wszystkich parafian ze Św.Rozalii ze Szczecinka -za ten dar serca dla Parafii NSPJ i Św.Rozalii w Wierzchucinie.

Wdzięczny Ks.proboszcz Tadeusz Knut z parafianami z Wierzchucina