ROZALIADA - SZCZECINEK 2008

Dnia 7 czerwca 2008 r. uczestniczyliśmy w Festynie Parafialnym w Szczecinku,czyli w ROZALIADZIE.Było to ogólnopolskie spotkanie czcicieli Św.Rozalii.Po przyjeździe Ks.proboszcz Tadeusz Knut odprawił Mszę św.w intencji wszystkich czcicieli św.Rozalii w Szczecinku i w Wierzchucinie oraz  w intencji dziękczynnej za 25 lat Parafii w Szczecinku oraz za przekazanie relikwii św.Rozalii dla Parafii wierzchucińskiej przez ks.kanonika Andrzeja Targosza dnia 9 września 2007 r. Polecaliśmy w tej Mszy św. ks.kanonika Andrzeja Targosza oraz ks.kan.Bernarda Mielcarzewicza,który był obecny na Mszy św.Ks.kan.Andrzej przywitał wszystkich naszych pielgrzymów(100 osób) oraz nawiązał do jubileuszu parafii szczecinieckiej  i zaproponował utworzenie Bractwa Św.Rozalii,które będzie skupiać parafie, w których kult Św.Rozalii jest obecny, aby jeszcze bardziej się rozwijał.W pielgrzymce uczestniczyły również dzieci I Komunijne z Wierzchucina,które przyjęły Pana Jezusa do serca 25 maja 2008 r.Po Mszy św.pielgrzymi ucałowali relikwie św.Rozalii,które posiada parafia szczeciniecka oraz wystąpił ks.kan.Andrzej Targosz wprowadzając w inicjatywę utworzenia Bractwa Św.Rozalii. Zabrał także głos ks.Tadeusz Knut z Wierzchucina,za łaskę uzdrowienia podziękowali Bogu za wstawiennictwem Św.Rozalii p.Justyna i Henryk Reszka, następnie zabrał głos ks.kan.Mieczysław Adamczyk,proboszcz Parafii św.Rozalii w Suszu,dyrektor Marek Sass z Gostycyna oraz ks.Jan Nigborowicz z Wrocanki.
O godz.14.00 rozpoczęła się ROZALIADA. Odbył się czwórmecz, w którym wystąpili przedstawiciele ze Szczecinka,Wierzchucina,Susza,Gostycyna.


Oto skład zawodników z Wierzchucina do konkurencji na Rozaliadę
 
1/ Grzybobranie:
Opiekun:katechetka Renata Goyke
- Roman Kuperszmidt
- Łukasz Bladowski
- Jagoda Markowska
2/ Zawody wędkarskie:
- Dawid Mierzejewski
3/ Turniej malarzy:
- Kamila Kobierzyńska
  asysten malarza:Izabela Szczodrowska
4/Turniej streetbasketbala:
- Przemysław Białk
- Maciej Ladach
- Marcin Tworke
- Kacper Okoń
5/Turniej wiedzy o św.Rozalii:
Opiekun: Ks.Tadeusz Knut
- Anna Doppke
6/ Turniej szachistów:
- Anna Mierzejewska
7/ Turniej organistów"Jaka to melodia":
- Magdalena Czapiewska
8/ Turniej rzutów karnych:
- Przemysław Białk
- Maciej Ladach
9/Turniej kościelnych:
- Dawid Mierzejewski
10/ Turniej ministrantów:
- Maciej Tworke
- Marek Doppke

11/Szukanie skarbu św.Rozalii:
 - Jolanta i Rafał Glowienke z córką Magdą

I miejsce w punktacji generalnej zajął: SZCZECINEK,II miejsce WIERZCHUCINO,III GOSTYCYN,IV SUSZ.
Duchowo wspierali uczestników czwórmeczu Ks.z Wrocanki z p.dyrektor Małgorzatą Baran oraz scholą Siloe,która śpiewała w czasie Rozaliady.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Rozaliady oraz organizatorom festynu: Ks.Kan.Andrzejowi Targoszowi,jego współpracownikom:ks.Zenonowi i ks.Janowi oraz całej wspaniałej ekipie wiernych świeckich  ze Szczecinka za wspaniałą zabawę i uczczenie św.Rozalii oraz integrację ośrodków kultu św.Rozalii w Polsce.

Ks.Tadeusz Knut
Por.Ks.T. Knut,Rozaliada w oczach Proboszcz z Wierzchucina,w:Posłaniec nr 90/2008,s.7
W sobotę 7 czerwca 2008 r. zostaliśmy zaproszeni do Szczecinka, by oddać cześć św. Rozalii. Po Mszy świętej na placu przy  kościele rozpoczęła się ROZALIADA, w której rywalizowały ze sobą cztery parafie: Szczecinek, Wierzchucino, Susz i Gostycyn. Wszyscy bawiliśmy się dobrze, każdy z uczestników godnie reprezentował swoją parafię i walczył o jak najwyższą notę . Nie zabrakło gorących dań, m.in. kiełbasek z grilla, oraz słodyczy: domowego ciasta i kawy. Zabawę uświetniała scholka z Wrocanki. Wielką radością było dla mnie  wzięcie udziału w konkurencji „Jaka to melodia”, bo kto śpiewa ten dwa razy się modli. Wszyscy startujący otrzymali balonik, kto pierwszy go przebił ten udzielał odpowiedzi. Wspólny nasz śpiew był wyrazem wdzięczności składanej Bogu
(Ps 26,7  za wszelkie łaski, które wyprasza nam   św. Rozalia.
Święta Rozalio, ratuj nas, Obroń nas w złej godzinie,Wspieraj nas, Prowadź nas, Na każdy czas.

Magdalena Czapiewska

Por.M.Czapiewska,Jaka to melodia,w:Posłaniec nr 90/2008,s.43