O. prof. dr hab. Adam Sikora OFM - Zobaczył i uwierzył (J 20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej.

 

    


Promocja książki odbyła się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu

http://www.youtube.com/watch?v=TqdPaPVoxdM

Ukazała się nowa książka o. prof. UAM dr. hab. Adama R. Sikory OFM, której tytuł wpisuje się w ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary: „Zobaczył i uwierzył(20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej". Książka została wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Istotną nowością książki jest podejście metodologiczne, określone jako egzegeza teologiczna czy hermeneutyka wiary. Egzegeci bardzo często zapominają o wymiarze teologicznym tekstów biblijnych, traktując je jedynie jako pomniki literatury starożytnej. Takie podejście ujawnia się nie tylko wśród egzegetów stosujących metody historyczno-krytyczne (podejście diachroniczne), ale również wśród tych, którzy wykorzystują w swoich badaniach nad tekstem biblijnym tzw. nowe analizy literackie (analiza narracyjna, retoryczna itd.). O. Adam R. Sikora unika tego błędu, traktując tekst biblijny Ewangelii Janowej jako świadectwo wiary pierwszego pokolenia chrześcijan. (...) Autor nie zapomina przy tym o zwykłym czytelniku, podkreślając, że książka ma służyć „celowi duchowemu czytelnika", który można określić jako doprowadzenie czytelnika do głębszej wiary, do głębszego widzenia tego, co Jan w swojej Ewangelii przedstawił. Cała książka, przy całej swej naukowości, jest napisana językiem prostym, przystępnym i pięknym".

Z recenzji wydawniczej ks. prof. UMK dr hab. Dariusza Koteckiego, Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tekst zaczerpnięty ze strony: http://www.franciszkanie.net

Sanktuarium
Pasyjno - Maryjne w Wejherowie
Duchowa stolica Kaszub

http://www.sanktuarium.wejherowo.pl/