Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wierzchucinie

Oddział powstał 27 stycznia 1999 roku.

Skład Zarządu:


Jadwiga Kirkowska - prezes
Ireneusz Łepek - wiceprezes
Inga Smażyńska - sekretarz
Bartosz Pipka - skarbnik

Członkowie Zarządu:
Zygmunt Dudek
Władysław Miąskowski
Jerzy Mudlaff

Komisja rewizyjna:
Jarosław Białk
Leon Okoń
Edmund Wejer

Księgowa:
Krystyna Grzybowska

Adres:
ZKP O/Wierzchucino
ul.Szkolna 22
84-113 Wierzchucino
tel.(0-58) 673-57-39
e-mail:mottylek@wp.pl

Kaszubi u Ojca Świętego

* * * * *


Kaszubski Zespół Nasze StronëZespół powstał w marcu 1997 r. przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Wierzchucinie, powiat pucki, województwo pomorskie. Pomysłodawczynią jego powstania była Jadwiga Kirkowska, obecny prezes zrzeszenia, która znalazła wśród członków wierzchucińskiego oddziału kilka osób chętnych do śpiewania w folklorystycznej grupie. Namówiła też Jerzego Łyska, poetę i kompozytora z Pucka, aby podjął się pracy z osobami chętnymi do tworzenia kaszubskiego zespołu.
Jerzy Łysk prowadzi go od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego.Obecnie Nasze Stronë liczą 13 osób. Zespół śpiewa w języku kaszubskim. W repertuarze ma między innymi utwory ludowego poety z Wierzchucina, Stanisława Okonia, do których muzykę skomponowali: Stanisław Ceynowa i Jerzy Łysk. Wykonują też chętnie w języku kaszubskim kolędy i pieśni religijne, uświetniając Msze św. z kaszubska liturgią słowa.

Zespół Nasze Stronë ma na koncie około 230 występów. Występował w 39 miejscowościach między innymi: w Szczecinie, Gdańsku, Sopocie, Lęborku, Wielkim Buczku, Rumii, Wejherowie i Pucku. Dwukrotnie wyjeżdżał na występy do Niemiec. Występował tam w miejscowości: Schweich i Schwerin dając łącznie 18 występów.

Dużym przeżyciem dla członków był udział w wielkim chórze kaszubskim, który zaśpiewał w Sopocie dla papieża Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymki do Polski w 1999 roku.

Zespół Nasze Stronë podczas swojego istnienia trzy razy zgłoszony został do udziału w przeglądach o charakterze konkursowym i za każdym razem znalazł się w gronie laureatów.

W 2003 roku na III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Jastarni zajął drugie miejsce.

W tym samym roku zajął również drugie miejsce w Powiatowym Przeglądzie Pieśni o Morzu w Dębogórzu, a w 2004 roku został wyróżniony.Zespół Nasze Stronë prezentowało radio i telewizja. Miedzy innymi zobaczyć i usłyszeć można go było w I programie TVP w reportażu z cyklu U siebie, pt. Pod zielonym wieńcem, a w TV Gdańsk wystąpił na żywo w programie Tu mieszkamy.

Z pierwszego składu zespołu do dzisiaj śpiewają: Mirosława Reszke i Anna Wujke,prowadząca świetlicę wiejską w Prusewie( na pierwszym zdjęciu- trzecia z lewej), gdzie zespół od dwóch lat odbywa swoje próby.

Z dniem 1 stycznia 2006 zespół zakończył swoją działalność przy Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskim w Wierzchucinie.Istniej obecnie przy Radzie sołeckiej w Prusewie.

* * * * *


PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGIONALNYCHOddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Wierzchucinie organizuje 3 lipca 2005 roku VII Przegląd Zespołów Regionalnych- Wierzchucino 2005.

Program:

godz.13.30 - zbiórka na Placu Kaszubskim-Wierzchucino,ul.Leśna 15,przemarsz do kościoła

godz.14.00 - Msza święta koncelebrowa w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wierzchucinie pod przewodnictwem Ks.dziekana Mariana Miotka z Gniewina, ks.wicedziekana Tomasza Juchniewicza z Białogóry i ks.proboszcza Tadeusza Knuta z Wierzchucina w intencji rychłej beatyfikacji Ks.Biskupa Konstantyna Dominika oraz zespołów regionalnych.

godz.15.00 - otwarcie przeglądu i występy zespołów.

godz.20.00 - zakończenie przeglądu i wręczenie nagród.

Wystąpią następujące zespoły:

"Stolem" - kaszubski zespół instrumentalno - wokalny z Chwaszczyna

Bursztynki z Mieroszyna

"Kaszuby" z Chojnic

"Kleka" z Pucka

"Redzanie" z Redy"Jôrczi" z Krokowej"Mareszczi" z Cewic

"Czarne Kapelusze" z Leśniewa

"Modraki" z Parchowa

"Kaszubianki" z Władysławowa

/


"Nasze Stronë" z Wierzchucina

"Krajniacy" z Wielkiego Buczka

"Nadolanie" z Nadola

Imprezie towarzyszą twórcy ludowi, będzie pokaz szlifowania bursztynu, będzie mozna nabyć kasety z nagraniami pieśni kaszubskich, b edzie smaczna kuchnia.

Zapraszamy ZKP O/Wierzchucino

* * * * *


Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych Burczybas 2005.Przegląd odbył się 29.05.2005 r. w Wierzchucinie. Zorganizował go Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Wierzchucinie pod patronatem Jana Kozłowskiego Marszałka Województwa Pomorskiego. Obejmował Szkoły Podstawowe z powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego.

Celem przeglądu było:

1/ Propagowanie kultury regionalnej.

2/ Kształtowanie dumy bogactwa kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży.

3/Pokazanie osiągnięć zespołów.

4/ Integracja zespołów i wymiana doświadczeń.

Przegląd rozpoczął się Mszą świętą w intencji uczestników zespołów i członków Oddziału ZKP w Wierzchucinie. Koncelebrze w kościele parafialnym przewodniczył dziekan dekanatu gniewińskiego Ks.Marian Miotk, współkoncelebrowali: Ks.Tomasz Juchniewicz, proboszcz z Białogóry i Ks.Tadeusz Knut, proboszcz z Wierzchucina.Ks.dziekan wygłosił kazanie w języku kaszubskim. Natomiast dzieci i młodzież przygotowały czytania, śpiew psalmu i modlitwę powszechną w tymże języku. Zespół Nasze Stronë z Wierzchucina w czasie Eucharystii śpiewał w języku kaszubskim pieśni religijne. Po Mszy świętej wszyscy w towarzystwie orkiestry OSP z Wierzchucina udali się na Plac Kaszubski.O godz.13.30 rozpoczął się przegląd, który prowadzili Jadwiga Piernicka i Roman Klinkosz. Wystąpiły następujące zespoły:

1/Nasze Stronë ZKP O/Wierzchucino

2/Wie´tewczi Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim, pow.Wejherowo

3/ Niezabôdczi Szkoła Podstawowa z Bukowiny, pow. Lębork

4/Kaszëbsczi Kwiötczi Szkoła Podstawowa z Dębogórza, pow.Puck

5/Zespół instrumentalny ze Szkoły Podstawowej z Wierzchucina

6/Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Krokowej, pow.Puck

7/Skrzaty Gminne Centrum Kultury w Cewicach, pow.Lębork

8/ Kaszëbsko Rodzëna Szkoła Podstawowa z Linii, pow. Wejherowo

9/Luzińskie Dzwoneczki Szkoła Podstawowa z Luzina, pow.Wejherowo

10/Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska, który istnieje przy Lęborskim Stowarzyszeniu Św.Jakuba Apostoła.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy i nagrody.

Puchar Marszałka Jana Kozłowskiego otrzymał ZespółLiżinskie Dzwoneczki z Luzina pod kierownictwem Alicji Kinkosz.

270 dzieci zaśpiewało w kościele i na Placu Kaszubskim w Wierzchucinie. Wielkie nadzieje budzi wśród gości i Kaszubów entuzjazm z jakim prezentowały dzieci w pięknych strojach pieśni, tańce kaszubskie. Na przegląd przybyli Ks.dziekan M Miotk,ks.T Juchniewicz,Ks.T Knut, Kazimierz Plocke, poseł RP, H Doering, wójt Gminy Krokowa,H Styn,sołtys Wierzchucina, p.Aleksandrowski, kierownik wydziału Kultury w Starostwie w Wejherowie.

Wszystkim organizatorom przeglądu szczególnie pani prezes Jadwidze Kirkowskiej z ZKP O/Wierzchucino składamy serdeczne Bóg zapłać za krzewienie kultury kaszubskiej w naszym regionie.

Magdalena Czapiewska

Artykuł ukazał się w:Pielgrzym nr 16(31VII i 7 VIII 2005),Pelplin 2005,Dodatek Pielgrzym III


* * * * *


Odsłonięcie Kamienia Pamięci ks. biskupa Andrzeja Śliwińskiego.13 września 2015 na Placu Kaszubskim w Wierzchucinie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci Ks. biskupa Andrzeja Śliwińskiego. Tablice ufundował proboszcz parafii w Starzynie ks. Jan Plottke, skąd pochodził biskup. Ksiądz Tadeusz Knut poświęcił kamień pamięci. Odsłonięcia dokonała siostra biskupa Andrzeja, Domicella wraz z ks. Janem Plottke . Po złożeniu wieńców przeszliśmy w pochodzie sztandarowym do Kościoła.Następnie w kościele parafialnym w Wierzchucinie został odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dziekana Mariana Miotk z Gniewina wspólnie z ks. kan.Tomaszem Juchniewiczem z Białogóry , ks. prob. Tadeuszem Knut oraz ks. Janem Plottke - proboszczem ze Starzyna, autora książki wspomnień o ks. biskupie Andrzeju, który wygłosił homilię przestawiając Jego życie i posługę kapłańską i biskupią. Ks. kan. Marian Miotk wygłosił swoje wspomnienie w języku kaszubskim zaznaczając, że ks. bp Andrzej głosił kazanie na jego Mszy prymicyjne oraz że promował kulturę kaszubską sam doskonale władając tym językiem. Po Mszy św. wspomnienia o ks. biskupie wygłosili dyrektor Zespołu Szkół w Starzynie Artur Surmaj. poseł Teresa Hoppe, studentka ks. biskupa w Kolegium Teologicznym w Gdyni, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, znawca kaszubszczyzny, prezes ZKP O/Wierzchucino Jadwiga Kirkowska oraz ks. Tadeusz Knut. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w gimnazjum w Wierzchucinie. Dziękujemy Panu Bogu za dar osoby ks. Bpa Andrzeja Biskupa o wielkim sercu i życzliwym spojrzeniu i uśmiechu- zatroskanego o zbawienie każdego człowieka.* * *